Onderzoeksproject Effecten van aggregaatextractie op de zeebodem en het mariene bodemleven

In uitvoering ZAND → Onbekend
Zand

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Wat is de impact van de zand- en grindwinning op het bodemleven in het Belgisch deel van de Noordzee? Er bestaat een sterke correlatie tussen het habitat (de leefomgeving) en de aanwezigheid van diverse bodemdieren. In dit project wordt onderzocht hoe deze relatie door de zandwinning wordt verstoord. Er wordt nagegaan hoe structurele veranderingen in de samenstelling van de bodemgemeenschappen een invloed hebben op het functioneren van het voedselweb, wat op zich weer een impact kan hebben op de commerciële vis-, schelp- en schaaldierpopulaties van de Noordzee.

Onderzoeksaanpak

Halfjaarlijks worden kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitgevoerd op het sediment en het bodemleven (macrobenthos, epibenthos, demersale vissen), teneinde variaties of trends op korte en lange termijn waar te nemen in diversiteit, densiteit en biomassa van dit benthos in relatie tot de bodemsamenstelling en andere omgevingsvariabelen. Er wordt nagegaan in welke mate het winnen van zand en andere granulaten een invloed heeft op het bodemecosysteem op en rond de 4 huidige concessiezones in vergelijking met enkele referentiezones.

Relevantie/Valorisatie

De hoeveelheid ontgonnen zeezand schommelt tegenwoordig rond de 1,6 miljoen m³ per jaar. Op basis van het langetermijn wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gefinancierd door de sector zelf, worden 3-jaarlijks beleidsadviezen geformuleerd, zodat de effecten van de zand- en grintontginning op het bodem ecosysteem en de schade aan andere sectoren, zoals bv. de visserij kunnen worden ingeperkt. Deze adviezen dragen ook bij tot een verduurzaming van de aggregaatextractie.