Onderzoeksproject Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Voltooid EJPSOIL - CLIMASOMA
logo CLIMASOMA project, the name CLIMASOMA with soil and an earth worm around it, grass on top

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Wat leert de wetenschappelijke literatuur ons over de invloed van bodembeheer op de hydrologische en biologische bodemfuncties en op de veerkracht van de gewasproductie onder de uitdagende omstandigheid van een veranderend klimaat, en binnen specifieke pedo-klimatologische contexten? Dat hebben we onderzocht in CLIMASOMA, een project binnen EJP Soil. Bij oplevering van het project zijn er kaders geïdentificeerd, en ook bodem- en gewasmodellen die bodemstructuur als een dynamische sleutelvariable beschouwen. Het project heeft kennishiaten in kaart gebracht rond de relatie tussen bodembeheer en het hydrologisch en biologisch functioneren van de bodem. Dit is essentieel om landbouwers te helpen juiste keuzes te maken om zich aan te passen aan een veranderend klimaat.

Onderzoeksaanpak

We verzamelden relevante literatuur, databases en modelbenaderingen die biofysische, agronomische en sociaal-economische & beleidsfactoren rond de rol van bodem voor klimaatadaptatie belichten. We structureerden de gegevens van bestaande literatuur in een open kennisbibliotheek. We analyseerden deze kennisbibliotheek kwalitatief. We maakten en gebruikten een nieuwe databank van bodem hydraulische geleidbaarheid in een machine learning aanpak om relaties en hun interactie, oorzaken en kennishiaten aan het licht te brengen.

Relevantie/Valorisatie

De Europese landbouw is kwetsbaar voor weersextremen, maar heeft ook de sleutel in handen. Door goed te kiezen hoe landbouwers hun land beheren, kunnen zij zich wapenen tegen droogte en piekregens. Uit 10000 observaties over heel Europa bleek dat het vooral erg belangrijk is om de bodem bedekt te houden met levende planten, ook in de winter. Stoppen met ploegen is daarentegen geen heilige graal en plantenmateriaal zoals mulch, compost of biochar toevoegen zorgt ervoor dat bodem water beter kan doorlaten en vasthouden.

Financiering

EU Horizon2020