Zoekresultaten voor Bodemleven

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...ganisch materiaal zoals dierlijke mest, compost, houtsnippers,…. Via het bodemleven wordt dit vers organisch materiaal deels omgezet in nutriënten ...

Dossiers

Ruimte op zee

...O onderzoekt de effecten van offshore windmolenparken op het bodemleven van zachte substraten (project OFFSHOREWIND). Daarvoor voeren we jaarlijkse...

Dossiers

Bodemerosie

...ht van regen. Niet-kerende bodembewerking stimuleert tot slot ook het bodemleven, zodat meer infiltratie van regenwater kan plaatsvinden. Niet-ker...

Dossiers

Bodemgezondheid

...atting meer dan 25% van de globale biodiversiteit. Samen staat dit ‘bodemleven’ in voor talloze functies: Plantenziekten en –plagen onder controle ...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...gehalte). In zandextractiegebieden hangt de impact op het bodemleven af van verschillende factoren, o.a. van de totale hoeveelheid zand dat ontgonn...

Linked Research projects: Effecten van aggregaatextractie op de zeebodem en het mariene bodemleven

Dossiers

Agro-ecologie

...oor goed beheer van het organisch stofgehalte en door het stimuleren van bodemlevenhet sluiten van nutriëntencyclimeer biodiversiteit, ook deze die...

Dossiers

Plantengezondheid

... duidelijk dat het bodemmicrobioom - het geheel van microscopisch bodemleven rond de wortels van een plant - invloed heeft op de gezondheid van die...

Nieuws | 18/05/2017

Hoe microscopisch bodemleven maïs helpt groeien

Maïs en zijn minions: hoe microscopisch bodemleven landbouwgewassen helpt groeien Van een bloeiende kerselaar in vol ornaat tot de zeldzame aanblik va...

Maïs en zijn minions: hoe microscopisch bodemleven landbouwgewassen helpt groeien

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons