Zoekresultaten voor Verdichting

Filter on:
Dossiers

Bodemgezondheid

Bodemverdichting en -erosie

...cties en interacties met plantenwortels beetje bij beetje beter te begrijpen. Verdichting en erosie Landbouwbodems staan onder druk. Een lage gewasdiversiteit, zware machines, oogsten ...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...er: een betere bodemstructuur en bijgevolg meer weerstand tegen verslemping, verdichting en erosieeen betere bodemvruchtbaarheid. Organische stof werkt als een buffer tegen pH schommelingen en ...

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

https://www.bodemverdichting.be/nl

Schaalvergroting en doorgedreven mechanisatie waarbij steeds grotere -zwaardere- machines worden gebruikt, leidt tot bodemverdichting.

Dossiers

Bodemerosie

Bodemverdichting vermijden en opheffen

...andbouwer kan hanteren om erosie te beperken: Organisch stofgehalte en pH op peil houdenBodemverdichting vermijden zodat water goed in de bodem kan dringenDe bodem zoveel mogelijk bedekt houden...

Nieuws | 01/02/2019

Bodemverdichting voorkomen en remediëren

Veel negatieve gevolgen Bodemverdichting is, naast bodemerosie, één van de belangrijkste fysische bedreigingen van de bodem en grotendeels hetevolg van het gebruik van grote, zware machines, vaak ...

Nieuws | 01/10/2019

Hardnekkige verdichting onder akker- en graslanden

Doel 2: oplossingen zoeken voor bestaande, diepe bodemverdichting In tegenstelling tot verdichting in de bouwlaag (0-30 cm) is verdichting eronder (>30cm) moeilijker op te heffen. Normale bodem...

Thema's

Gezonde bodem en gewassen

...te houden. We streven naar minimale risico’s op nutriëntenverliezen, broeikasgasemissies en bodemverdichting en zetten maximaal in op het sluiten van kringlopen en koolstofopslag. Op basis van ...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons