Zoekresultaten voor Kringloop

rundveeloket.be

Van Vlees & Plant - Over de rol van vlees, veggie & vegan

Kringlooplandbouw Duurzame voeding gaat efficiënt om met hulpbronnen. In het ideale geval kunnen de productieketens van akkerbouw en veehouderij verbonden worden en spreken we van kringlooplandbouw (Figuur 1). De reststromen van de ene keten worden grondstof voor de andere en vice versa.

Onderzoeksprojecten

Bio-economie en circulaire landbouw voor gezonde bodems

Vanuit het bodemperspectief moet de modelleringstoolbox rekening houden met de bodemgezondheid (bijv. bodembiodiversiteit, koolstofvastlegging, capaciteit van waterretentie, nutriëntenkringloop) en veiligheid (d.w.z. analyse van verontreinigingen zoals metalen en microplastics).

Onderzoeksprojecten

ROOF FOOD: incubator voor daklandbouw

Een betere fit tussen deze verbeteraar en de noden van de moestuin dragen bij tot het beter sluiten van de kringloop.OnderzoeksaanpakHet project is inmiddels afgelopen. De chemische eigenschappen van het substraat geven aan dat de pH hoog is, het koolstofgehalte aan de lage kant is en de vrijstelling van minerale N zeer laag is.

rundveeloket.be

Rundvee blijkt geen fan van spruitstokken

In zo’n circulair landbouwsysteem (kringlooplandbouw) worden plantaardige en dierlijke productieketens slim aan elkaar gekoppeld. In de praktijk kunnen reststromen uit de groenteproductie bijvoorbeeld als voeder dienen voor rundvee. Op deze manier kan een laagwaardig restproduct opgewaardeerd worden tot hoogwaardige dierlijke producten.

pluimveeloket.be

Artikel Resultaten De Andere Kip - deel 1

Extra voorwaarden voor mest bleken door de aanwezigen niet als relevant beschouwd te worden; een gesloten kringloop kent nog heel wat moeilijkheden in de pluimveesector. Bij het type kip werden heel wat mogelijkheden opgeworpen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons