Onderzoeksproject Ontwikkeling van duurzame potgrond op basis van groencompost en (lokaal beschikbare en geproduceerde) secundaire grondstoffen

Voltooid DUPOCO
Zak Vlaco-potgrond

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

Kunnen we een duurzame potgrond ontwikkelen en aanbieden aan de hobbymarkt, op basis van compost en andere alternatieven voor witveen? Welke lokaal geproduceerde en beschikbare grondstoffen zijn hiervoor bruikbaar? Wat is de samenstelling van de bestaande secundaire grondstoffen en potgrondmengsels, wat is de beste mengverhouding, en hoe duurzaam zijn deze mengsels?

Onderzoeksaanpak

We beoordelen verschillende alternatieve duurzame potgrondmengsels op hun intrinsieke kwaliteitskenmerken en op hun invloed op de kwaliteit van de planten. Belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de grondstoffen en substraten zijn de chemische en fysische stabiliteit, de vaak wisselende samenstelling van de secundaire grondstoffen en het waterbufferend vermogen van de potgrond. We beoordelen daarbij op fysische/chemische kwaliteit maar ook op commerciële kwaliteit (van zowel de potgrond als de plant in de pot). Er wordt een praktisch haalbare kwaliteitsopvolging en -normering in het kader van een integrale ketenbewaking ontwikkeld voor zowel de grondstoffen als de potgrondmengsels.

Relevantie/Valorisatie

DuPoCo streeft naar een duurzaam materialenbeleid met een eco-efficiënte productie en een maximale recyclage van secundaire grondstoffen, zodat grondstof-, energie- en materiaalgebruik zo laag mogelijk zijn. DuPoCo draagt bij tot een efficiënt draaiende kringloopeconomie.