Onderzoeksproject Nieuwe dynamiek in de compostsector dankzij synergie tussen groene energie en kwaliteitscompost

Voltooid SYNECO
Een handvol compost

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

Hoe kan de compostsector de in Vlaanderen aanwezige biomassastromen optimaal benutten voor zowel groene stroom als kwaliteitsvolle bodemverbeteraars? Kunnen we voor beide types eindproducten gestandaardiseerde kwaliteitseisen opstellen? Welke innovaties op het vlak van het composteringsproces (aanpassing van de procesvoering bij een lager aandeel structuurmateriaal) zijn mogelijk, en wat zijn de mogelijkheden om de fijne fractie groenafval vooraf te vergisten? Het project heeft ook aandacht voor de gewijzigde eigenschappen van eindproducten (compost en biomassastromen). Laat de afzet van kwaliteitsvolle eindstromen de compostsector toe het bedrijf economisch te optimaliseren?

Onderzoeksaanpak

Via een inventarisatie van inputstromen en het opstellen van massabalansen van gft- en groencompostering brengen we de huidige inputstromen duidelijk in kaart. We gebruiken deze data om een optimale verdeling te maken tussen stromen voor groene energie en stromen voor materiaalrecyclage (compostproductie). In de analyse van de kritische procesfactoren van het composteerproces onderzoeken we de nodige bijsturingen van het composteerproces bij een andere samenstelling van de inputstromen. We stellen een kwaliteitsprotocol op voor de eindproducten (biomassastromen en compost). We ontwikkelen ook een bedrijfsspecifiek beslissingsondersteunend systeem om het rendement van composteerbedrijven te maximaliseren, en we ontwerpen een road map voor het veranderingstraject bij de doelgroepbedrijven.

Relevantie/Valorisatie

Als de compostsector naast de productie van kwaliteitsvolle compost ook de bijdrage aan de groene stroomproductie kan maximaliseren, hetzij via voorvergisting, hetzij via de afzet van een deel van het structuurmateriaal als biomassastroom voor energiewinning, zal dit voor deze bedrijven extra inkomsten genereren. Op deze manier kan de gate fee voor het (gft- en) groenafval gehandhaafd blijven en misschien zelfs enigszins zakken. Op basis van het beslissingsondersteunend model dat ontwikkeld wordt, optimaliseert ieder composteerbedrijf zijn werking. Ieder bedrijf kan zelf bepalen wat voor zijn situatie de beste verdeling van inputstromen is qua verwerkingstechnieken.