Onderzoeksproject Groeituin 5.0

Voltooid GROEITUIN 5.0
Techniek, ontdek de groeituin als volwaardige hobby

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Drie prioriteiten identificeert de agrofoodsector voor zichzelf: 1. digitalisering, 2. een meer circulaire economie en 3. het thema energie & klimaat. Het Groeituin 5.0 project heeft in dat kader drie STEM trajecten ontwikkeld voor jongeren, waarbij zij uitgedaagd worden om hun kennis en vaardigheden te gebruiken. De trajecten draaien rond respectievelijk water, voedsel en leven op het land. Het doel van dit inmiddels afgewerkt project was om de volgende generatie wetenschappers en burgers klaar te stomen om de genoemde uitdagingen in het agrovoedingssysteem te leren kennen en hopelijk ook aan te pakken.

Onderzoeksaanpak

De eerste trajecten speelden zich af in een pluktuin in de regio Pajottenland en Zennevallei, waar ruimte is voor zowel groentepercelen, een serre, water wachtbekken, fruitbomen, kleinfruit en ruimte voor kleine dieren. De pluktuin was zulk een openlucht laboratorium waar jongeren op een geïntegreerde manier bezig waren met wetenschap, technologie, techniek en rekenkunde en dit op wekelijkse vaste STEM-bijeenkomsten, als een volwaardige hobby. ILVO werkte mee aan de ontwikkeling van de STEM modules met experten uit verschillende onderzoeksdomeinen, en aan de pedagogische aanpak.

Relevantie/Valorisatie

Het Groeituin 5.0 project heeft missiegedreven STEM-trajecten uitgebouwd waarbij de positieve impact van digitalisatie en het innoveren met sleuteltechnologieën zoals fotonica, robotica, biotechnologie en AI belangrijk zijn. De trajecten zijn neergepend in handige fiches zodat de activiteiten ook elders herhaald kunnen worden.