Onderzoeksproject Reducing mineral fertilisers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char products

Voltooid FERTIPLUS
Biochar - (c) Oregon Department of Forestry

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

In het FERTIPLUS-project wordt onderzocht hoe nutriënten in afvalstromen uit verstedelijkte gebieden en vanuit de landbouwsector gerecycleerd kunnen worden via biochar, compost of een combinatie van beide. Beide afvalstromen bevatten vrij veel nutriënten die momenteel niet volledig benut worden. Door deze nutriënten terug toe te passen op landbouwbodems wordt bijgedragen aan een duurzame gewasproductie en het behoud van de bodemvruchtbaarheid in diverse Europese regio’s.

Onderzoeksaanpak

Binnen het project evalueren we productieprocessen voor compost en biochar en passen we nieuwe technologieën toe om functionele biochar met een betere kwaliteit vanuit duurzaam bodembeheer te produceren. ILVO staat in voor de studie van effecten van het toevoegen van biochar op het composteringsproces. Daarnaast evalueren we de toepassing van compost, biochar en biochar-compost-mengsels in labo- en veldomstandigheden voor landbouwkundige en milieu-aspecten: gewasopbrengst, ziekteweerbaarheid, koolstofopslag in de bodem, het verminderen van broeikasgasemissies, en nutriëntenverliezen via uitloging.

Relevantie/Valorisatie

De resultaten worden gebruikt om gebruiksaanwijzingen op te stellen voor een veilig en efficiënt gebruik van de eindproducten. Naast wetenschappelijke instellingen zijn er ook 6 KMO’s bij het project betrokken, zodat snelle implementatie van de resultaten en innovaties kan gebeuren. De resultaten worden de bron voor toekomstige Europese wetgeving, o.a. de End of Waste criteria voor organisch-biologisch afval, en de nieuwe meststoffenrichtlijn.