Onderzoeksproject Klimaatneutrale landbouw door duurzame koolstoflandbouw

In uitvoering C-FARMS

Climate-neutral agriculture through sustainable C farming

bodem zaailingen maïs

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

In C-Farms worden verschillende landbouwtechnieken die actief CO2 vastleggen in de bodem, gecombineerd op veldschaal, met een focus op circulair hergebruik van materialen. Het C-Farms project vergelijkt hiervoor agro-gebaseerde silicaatverwering met biochar-toepassing en organische koolstofstabilisatie in de bodem. C-Farms streeft naar verbetering van de bodemkwaliteit en gewasopbrengst, terwijl CO2 actief uit de atmosfeer wordt opgevangen. C-Farms zal onderzoeken hoe de huidige landbouwpraktijken kunnen worden aangepast om de koolstofvastlegging in de bodem te vergroten, terwijl de ecosysteemdiensten voor de samenleving worden gemaximaliseerd. Er wordt hiervoor samengewerkt met relevante belanghebbenden.

Onderzoeksaanpak

Op basis van meerjarige potproeven wordt het effect van combinaties van silicaatverwering en C-opslag via biochar op de gewasgroei en droogteresistentie, de koolstofopslag en de bodemeigenschappen bestudeerd. In een composteerexperiment wordt het effect van het composteren op de silicaatverwering en op de composteigenschappen onderzocht. Via interviews met relevante belanghebbenden wordt onderzocht welke knelpunten en opportuniteiten spelen bij de toepassing van versnelde silicaatverwering en biochar.

Relevantie/Valorisatie

Naast een snelle decarbonisatie van alle sectoren zal het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C ook een actieve verwijdering van CO2 uit de atmosfeer vereisen. Voor dit doel zijn een aantal zogenaamde negatieve emissietechnologieën (NET's) voorgesteld, waaronder verschillende landgebaseerde oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. Een veelbelovend maar nog beperkt bestudeerde NET op het land is versnelde silicaatverwering. Het gaat hierbij om de toepassing van gemalen silicaatmaterialen zoals basalt en staalproductieresten in de landbouw. Wanneer deze materialen verweren, wordt CO2 duizenden jaren lang vastgehouden. Andere landgebaseerde NET's omvatten de toevoeging van biochar en organische stof in de bodem, waardoor de organische koolstof in de bodem toeneemt. Deze drie op de bodem gebaseerde NET's worden momenteel getest als afzonderlijke behandelingen, maar kunnen ook worden gecombineerd, wat mogelijk synergetische effecten oplevert.

Financiering

FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek