Projectnieuws Een door burgers gedreven voedseltransitie tegen 2030?

22/06/2020
Groepsfoto van het team verantwoordelijk voor het Landbouwpark in Oostende. In de achtergrond ‘Food Space’ in neon letters
Het team verantwoordelijk voor het Landbouwpark in Oostende, één van de 9 lokale accelerator-labs van het FoodShift project

Een snelle Europese transitie naar circulaire voedselsystemen met een lage voetafdruk, dat is het ambitieuze doel van project FoodSHIFT, een partnerschap van 31 onderzoeksinstellingen, steden en bedrijven die lokale voedselsystemen willen verduurzamen vanuit zowel ondernemerschap als burgerparticipatie.

Voedseltransitie

Met het project FoodSHIFT willen 31 Europese partners een ambitieuze, door burgers gedreven, transitie lanceren binnen de Europese voedingssystemen. Die transitie moet leiden tot circulaire systemen met een lage koolstofafdruk, onder andere door een shift naar een duurzamer dieet en een betere afstemming tussen stad en platteland. In negen steden, waaronder Oostende, worden lokale accelerator-labs opgericht waarin zal gewerkt worden met lokale landbouwers, chefs, scholen, burgergroepen, open-source technologie, ..

Burger centraal

Elk lokaal lab richt zich op specifieke innovaties in het voedselsysteem en zal acties ondernemen om bestaande innovaties met betrekking tot voedselsystemen te laten groeien, ze te combineren en ze op te schalen. De focus ligt zowel op technologische ontwikkeling en maatschappelijke inpasbaarheid en de rol van burgerschap staat centraal. In Oostende zal worden gewerkt aan de operationalisering van een landbouwpark en het opzetten van een Voedselstrategie voor de stad Oostende, met aandacht voor o.a. korte keten, armoedebestrijding en het opzetten van partnerschappen tussen horeca en landbouwers. Er wordt ook actief kennisuitwisseling opgezet met de andere partnersteden zoals Brugge en Kortrijk maar ook met Europese steden.

Ondersteunen innovatie

De aanpak van FoodSHIFT focust op het ondersteunen van innovatie met het oog op een snelle transitie van het Europese voedselsysteem. Dit is nodig om tegemoet te komen aan de dringende uitdagingen qua voedselzekerheid en –veiligheid, en om het doel van 40% emissiereductie van broeikasgassen te halen in 2030. Bovendien zal het project bijdragen aan een heropleving van de relatie platteland-stad en aan het ontstaan van partnerschappen tussen actoren die streven naar bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, eveneens tegen 2030.

Logo EU - Food Shift 2030

Project: FOOD SHIFT
Looptijd: 2020 - 2023
Financiering: EU Horizon 2020
Samenwerking: 31 partners uit 11 Europese landen. Belgische partner: Stad Oostende
www.foodshift2030.eu

Ook interessant

Persbericht 10/04/2024

Voedselbos als verdienmodel voor het eerst doorgelicht

foto van een voedselbos met bomen, gewassen en bloemen
Voedselbossen kunnen een rendabele bedrijfstak zijn voor Vlaamse landbouwers. Dat blijkt uit de eerste bedrijfseconomische doorrekening van een fictief maar realistisch voedselbos van 0,8 ha, samengev...