Zoekresultaten voor Geur

Filter on:
Dossiers

Voeding: smaak- en geuronderzoek

Behalve veilig en voedzaam, moet voeding lekker zijn. Textuur, smaak en geur ( samen 'sensoriek') bepalen in grote mate het succes van een voedingsproduct. Chemische geur- en aromabepalingen bieden in...

Dossiers

Voeding en gezondheid

Smaak en geur

...Aangepaste voeding voor mensen met neurologische aandoeningenSmaak en geur: Gezonde voeding moet lekker zijn, anders zal niemand het eten. Daarom zijn ook smaak en geur van belang. Voedselveilighei...

Dossiers

Darmgezondheid

...oeding: Aangepaste voeding voor mensen met neurologische aandoeningen Smaak en geur: Gezonde voeding moet lekker zijn, anders zal niemand het eten. Daarom zijn ook smaak en geur van belang. Voeds...

Dossiers

Voeding voor doelgroepen

Aangepaste voeding voor mensen met slik- en kauwproblemen en geur- en smaakverlies Personen met neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson vertonen vaak een verminderde geur en smaa...

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...gt dit anders. Hier is het dan ook belangrijk dat eigenschappen zoals smaak, kleur, geur en textuur mee in de verschillende onderzoeken worden opgenomen. Ook de herkenbaarheid van het eindproduct s...

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

...aste voeding voor mensen met neurologische aandoeningenSmaak en geur: Gezonde voeding moet lekker zijn, anders zal niemand het eten. Daarom zijn ook smaak en geur van belang.

varkensloket.be

Hoe geurmemissies beheersen?

Hoe geurmemissies beheersen? In de veehouderij zijn er actueel heel wat factoren die aansturen op schaalvergroting op bedrijfsniveau. Net nu bij en net omwille van de sterke trend naar schaalvergrotin...

foodpilot.be

Smaak- en geuronderzoek

...smaaklabo met getrainde proevers verder geprofessionaliseerd en uitgebreid met diepgaande chemische geuranalyses. Smaakonderzoek en analyse van de geur van een product wordt frequent ingezet bij pr...

Standaardpagina's

Milderende maatregelen voor geuremissies

...eefmilieu, Natuur en Energie, werd een literatuurstudie opgemaakt over milderende maatregelen voor geuremissies die in bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen kunnen toegepast worden....

Nieuws | 29/09/2020

Haalbare bedrijfsstrategieën om berengeur te reduceren

Het risico van berengeur dat voorkomt wanneer chirurgische castratie achterwege wordt gelaten, wordt niet volledig geëlimineerd door welke reductiestrategie ook. Hierdoor blijft het toepassen van een ...

varkensloket.be

Berengeur reduceren op bedrijfsniveau, (hoe) kan dat?

BERENGEUR REDUCEREN OP BEDRIJFSNIVEAU, (HOE) KAN DAT? De gemiddelde berengeurprevalentie in België bedraagt 3 à 5%. Toch is er een grote variatie in het voorkomen van berengeur tussen bedrijven, maar ...

Onderzoeksprojecten

Sustainability in pork production with immunocastration

...n. De jonge beren ontwikkelen daarna geen agressief seksueel gedrag meer, en de kans dat ze berengeur in hun vet (spier)weefsel aanmaken is ook sterk gereduceerd. Eerder onderzoek wees reeds uit da...

Activiteiten

PhD verdediging Florence Baert

...oals tremor of traagheid van beweging. Ook verschillende non-motor symptomen kunnen optreden, zoals geur- en smaakverlies en gastro-intestinale klachten zoals slikproblemen. Bij het verlichten van ...

Thema's

Rol van dierlijke productie in de maatschappij

...uwtechnieken en de integratie van stallen in het landschap. Bedrijfsspecifieke parameters rond geur en milieu-impact beoordelen we op hun wetenschappelijk gewicht en (on)zekerheid. Op basis van cor...

Standaardpagina's

Onderzoeksfaciliteiten

...torium) Specifieke onderzoeksuitrustingen Gespecialiseerde apparatuur voor metingen van geur, fijn stof en stalgas in en rond stallen (CO2, N2O, CH4, NH3)HYDRASdroogtekappen of 'rainout she...

Sectoren

Blauwe biotechnologie

...erzoeksinfrastructuur Aquacultuurfaciliteiten voor kweek en experimentenProfessioneel smaak- en geurlabo Labo voor gespecialiseerde voedingsanalysesLabo voor voederwaardering (ANIMALAB)Ruim...

Living Labs

Food Pilot

...bo’s voor het onderzoeken van complexe vraagstukken zoals houdbaarheid, allergenen, smaak, geur en samenstelling van producten. Aanpak De Food Pilot werkt met een aanpak van co-creatie. N...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

..., Evelyne DelezieEmissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hie...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

...t (o.a. pH, dripverlies, intramusculair vetgehalte en scheurkracht) en sensorische analyse (smaak, geur, malsheid en mondgevoel) van vlees. Smaakpanel voor berengeur: berengeurcomponenten herkennen...

Standaardpagina's

Smaak- en aromaonderzoek

...smaaklabo met getrainde proevers verder geprofessionaliseerd en uitgebreid met diepgaande chemische geuranalyses. Smaakonderzoek en analyse van de geur van een product wordt frequent ingezet bij pr...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

...het strooisel: als deze hoog blijft, zal de ammoniakconcentratie niet verlagen. Zijn er ook geurmetingen uitgevoerd ? Neen, er werden geen geurmetingen uitgevoerd. Was het maïskuilvoer voorgedroogd...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 2

... Over het algemeen was de invloed beperkt, tenzij gesteld wordt dat er meer kans is op berengeur (dan vermindert de acceptatie met 10% volgens een Noorse studie). Gebruik van audiovisueel materiaal...

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling Valgorize

...orden in humane voeding zijn bovendien smaak, textuur, kleur en geur van belang. Momenteel heb je bij algen vaak nog een groene kleur en een lichte visgeur. Na verwerking blijft een poederachtige s...

pluimveeloket.be

Artikel studieNM ie-net emissies deel1

...e luchtkwaliteit. Deze emissies kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën, nl. geur, ammoniak, stof (PM10 en PM2,5) en broeikasgassen (CH4, CO2 en N2O). Wat geur betreft, wordt deze bepaald v...

pluimveeloket.be

Handouts - Studiedag ILVO-onderzoeksresultaten - 2 april

...n welke mate beïnvloedt de voederstrategie de smakelijkheid van varkensvlees? Evolutie van berengeurcomponenten na immunocastratie Zeer divers pluimvee-onderzoek aan het ILVO! In dit artikel wordt ...

pluimveeloket.be

Artikel uitwisseldag Legcombio

...an, zodat ze niet bloot komen te liggen door het gescharrel van de kippen. Niet alleen rozengeur Toch moeten ook een aantal nadelen vermeld worden. De kippen zijn in openlucht vatbaarder voor ziekt...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons