Doctoraatsverdediging PhD verdediging Florence Baert

Titel van het doctoraat: 'The potential role of a customized diet as an adjuvant therapy in Parkinson’s disease'

Samenvatting proefschrift:

De ziekte van Parkinson is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening wereldwijd. Hoewel Parkinson voornamelijk als bewegingsstoornis beschouwd wordt, komen zowel motor als non-motorsymptomen voor. De oorzaak van de aandoening is nog niet opgehelderd en genezing is tot op heden nog niet mogelijk. De huidige behandeling verlicht voornamelijk motorsymptomen, zoals tremor of traagheid van beweging. Ook verschillende non-motor symptomen kunnen optreden, zoals geur- en smaakverlies en gastro-intestinale klachten zoals slikproblemen. Bij het verlichten van deze symptomen zou voeding een mogelijke rol kunnen spelen. Het onderzoeksopzet van dit project was om de mogelijke rol van aangepaste voeding als ondersteunende behandeling in Parkinson te evalueren. Dit werd onderzocht aan de hand van 2 onderzoekslijnen.

In de eerste onderzoekslijn werd de directe impact van voeding onderzocht, met een focus op smaak, aroma en textuur. Smaak- en geurtesten werden uitgevoerd in het kader van slikproblemen en geurverlies bij Parkinson. Bij de behandeling van slikproblemen worden vloeistoffen ingedikt voor een veiliger slikproces. Dit heeft echter een negatief effect op de smaak en het aroma van de vloeistoffen. Onze resultaten toonden aan dat zetmeel-gebaseerde indikkingsmiddelen een beter effect hadden op geur- en smaakintensiteit van ingedikte vloeistoffen. Uit de geurtesten bleek dat Parkinsonpatiënten bepaalde voedingsgeuren, zoals knoflook, beter ruiken dan andere voedingsgeuren. De goed herkende geuren zouden in de toekomst eventueel gebruikt kunnen worden om de smaak en het aroma van voeding te optimaliseren voor Parkinsonpatiënten.

In de tweede onderzoekslijn werd de indirecte impact van voeding onderzocht. Uit studies blijkt dat de darmbacteriën bij Parkinsonpatiënten gewijzigd zijn in vergelijking met gezonde vrijwilligers. Darmbacteriën die korte ketenvetzuren produceren en de korte ketenvetzuren zelf zijn minder aanwezig bij Parkinson, wat een mogelijke rol zou kunnen spelen bij ontsteking en symptomen. Voeding heeft echter een grote impact op de darmbacteriën en zou de samenstelling ervan kunnen wijzigen, met een mogelijk effect op symptomen. In deze studie werd er onderzocht of voedingsvezels de productie van korte ketenvetzuren konden stimuleren in vitro in stoelgangstalen van Parkinsonpatiënten in vergelijking met gezonde vrijwilligers. Uit de resultaten bleek dat voedingsvezels de korte ketenvetzurenproductie konden stimuleren, maar dat deze in Parkinsonpatiënten wel lager bleef dan in gezonde vrijwilligers. Toekomstige klinische studies zullen nodig zijn om het effect van voedingsvezel op symptomen bij Parkinson te onderzoeken.

Supervisor: Prof. dr. Christophe Matthys
Co-supervisor: dr. Geertrui Vlaemynck

Door Covid-19 zijn de plaatsen beperkt. We nodigen u daarom uit om de verdediging online te volgen via https://livestream.kuleuven.be - pincode: 069858