Doctoraatsverdediging Doctoraatsverdediging Evert Heyrman

Achterste van een varken

Titel doctoraat: Bedrijfsspecifieke strategieën voor de reductie van berengeur

Samenvatting

Ten gevolge van toenemende aandacht voor dierenwelzijn heeft de Europese varkenssector zich geëngageerd om chirurgische castratie van mannelijke biggen achterwege te laten, met als randvoorwaarde dat dit praktisch en economisch doenbaar moet zijn. Twee veelbelovende alternatieven zijn het houden van intacte beren (geen enkele vorm van castratie) en het houden van immunocastraten (waarbij er geen chirurgische castratie van de biggen plaatsvindt maar waar het mannelijke voorplantingssysteem wordt geïnhibeerd door twee vaccinaties). Bij het houden van intacte beren alvast is er een zeker risico om bij sommige karkassen berengeur waar te nemen, een onaangename geur en/of smaak in varkensvet en/of –vlees. Vlaanderen heeft al deels de overstap gemaakt naar het houden van intacte beren en, als de enige regio in Europa, naar immunocastratie. Denemarken, Duitsland, Nederland, Spanje, en het Verenigd Koninkrijk houden allemaal in meer of mindere mate intacte beren.

Vijf randvoorwaarden moet behaald zijn voor een succesvolle transitie naar een chirurgische castratie-vrij Europese (en Vlaamse) varkenssector. De eerste voorwaarde is een universeel aanvaarde detectiemethode voor berengeur. Als tweede, Europese referentie detectiemethodes voor elk van de chemische componenten die bijdragen aan berengeur (recent behaald). Derde is een snelle detectiemethode voor berengeur toepasbaar in het slachthuis. Vierde is het ontwikkelen van strategieën om de prevalentie van berengeur te verlagen. Vijfde is toepasbare strategieën om seksueel en agressief gedrag bij mannelijke varkens zonder chirurgische castratie te verminderen.

In dit doctoraat hebben we bijgedragen aan al deze vijf voorwaarden met een focus op drie onderzoeksvragen. Als eerste, het optimaliseren van een olfactorische detectiemethode voor berengeur die toepasbaar is in onderzoek en in de praktijk (slachthuizen). Ten tweede, vaststellen van de prevalentie van en het identificeren van risicofactoren voor berengeur in intacte beren in Vlaanderen. Ten derde, het testen van strategieën om de prevalentie van berengeur te verminderen alsook (in mindere mate) seksueel en agressief gedrag.