Zoekresultaten voor Erosie

Filter on:
Dossiers

Bodemerosie

Bodemerosie is een belangrijk probleem in de heuvelachtige streken in het zuiden van Vlaanderen, en zal als gevolg van de klimaatverandering nog belangrijker worden. Het heeft zowel landbouwkundige al...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...ij, zoals bijvoorbeeld de populatie van schol in de Zuidelijke Noordzee. Vooral de erosiebeschermingslaag rond de turbines lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Naast de monitoring van h...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...ere bodemstructuur en bijgevolg meer weerstand tegen verslemping, verdichting en erosieeen betere bodemvruchtbaarheid. Organische stof werkt als een buffer tegen pH schommelingen en fungeert als ee...

Dossiers

Soja

... soja te kunnen voldoen. Ontbossing zorgt voor een verlies van de biodiversiteit, erosieproblemen, klimaatverandering en ook sociale problemen voor de bevolking, waardoor steeds groter verzet tegen...

Dossiers

Bodemgezondheid

Bodemverdichting en -erosie

...cties met plantenwortels beetje bij beetje beter te begrijpen. Verdichting en erosie Landbouwbodems staan onder druk. Een lage gewasdiversiteit, zware machines, oogsten in natte omstan...

Dossiers

Agroforestry

...et ook voor landbouwers financieel of bedrijfstechnisch interessant kan zijn: Bescherming tegen erosieRisicospreiding door inkomsten te diversifiërenCreatie van een gunstig microklimaat met fun...

Nieuws | 11/03/2020

Kusterosie tegenwerken met natuurlijke riffen?

...oals dijken, golfbrekers en strandhoofden in hun eentje ons onvoldoende beschermen tegen stranderosie. Het is niet duurzaam om die zeeweringen eindeloos te blijven verhogen om het overstromingsgeva...

Nieuws | 25/02/2020

Erosie voorkomen in groenten en maïs: 4 jaar GOMEROS

Teelttechnieken om erosie te beperken Erosie is een probleem dat de jongste jaren meer onder de aandacht kwam, o.a. wegens de gewijzigde randvoorwaarden op de sterk erosiegevoelige percelen in Vla...

Nieuws | 24/02/2017

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

Lees meer in het artikel van Proeftuinnieuws

Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem in de tussenrug zoveel mogelijk te verruwe...

Onderzoeksprojecten

Grasadvies

... van grasklaver tal van ecosysteemdiensten op het vlak van organische stof opbouw in de bodem, erosiebestrijding, biodiversiteit. Bovendien zijn grasklavermengsels met rode klaver of luzerne erg dr...

Thema's

Op naar een klimaatslimme voedingsproductie

... kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatopwarming, zoals hitte, droogte, piekregens die erosie veroorzaken en het opduiken van nieuwe ziektes en plagen. In het relatief nieuwe onderzoek rond wate...

Nieuws | 15/02/2019

Hoe krijgen we agroforestry van de grond in Vlaanderen?

.... Uit eerder onderzoek blijkt dat zo’n systeem de boer voordelen kan opleveren: bescherming tegen erosie, risicospreiding door inkomsten te diversifiëren, creatie van een gunstig microklimaat met f...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons