Publicatie | Mededeling Ecologische monitoring in het kader van het masterplan kustveiligheid: Middelkerke

18/04/2017
2 handen die zand opscheppen

Zandsuppleties bieden naast de klassieke dijken en stormvloedkeringen een additionele bescherming tegen overstromingen en leveren een belangrijke bijdrage naar een meer duurzame zeewering. In België wordt deze “zachte” kustverdediging voornamelijk uitgevoerd door suppleties op het strand. Dit alles werd vastgelegd in het Masterplan Kustveiligheid (10 Juni 2011) en heeft als doel om de kustveiligheid te vergroten. Hierbij worden op de kritische plaatsen van aanzienlijke zanderosie langs de Belgische kust extra zandbuffers aangelegd. Zo’n plaats is het strand ter hoogte van Middelkerke waar er in voorjaar 2014 een grote strandsuppletie werd uitgevoerd. Om de effecten van deze suppletie op de ecologie van het strand en de ondiepe kustzone te evalueren werd er een 3‐jarige monitoring uitgevoerd. Deze monitoring werd uitgevoerd volgens de BACI (Before, After, Control, Impact) methode. De uitgangssituatie (T0) voor het suppletie strand en het controle strand (De Haan) werd uitgevoerd in 2013 door eCOAST. De monitoring van de 2 daaropvol‐ gende jaren werd uitgevoerd door ILVO en UGent.

Vragen?

Contacteer ons

Gert Van Hoey

onderzoeker ILVO

Ook interessant