Zoekresultaten voor Antibiotica

Filter on:
Dossiers

Precisieveeteelt

...t klimaat en milieu steeds groter. Ook de manier van huisvesten, het welzijn van de dieren en hoog antibioticagebruik worden steeds meer in vraag gesteld. Precisieveeteelt is een van de manieren om...

Dossiers

Darmgezondheid

...kan zo ingezet worden ter ondersteuning van (darm)gezondheid van mens en dier en mogelijk ook antibioticagebruik verminderen bij productiedieren zoals varkens door het verhogen van hun weerstand.

Dossiers

Eieren

...ghennen worden bijkomende voedereisen gesteld naar o.a. gebruik van geneesmiddelen zoals antibiotica of anti-parasitaire middelen. Naast deze specificaties heeft elk huisvestingstype ook zijn v...

Dossiers

Honinganalyses

...role van de representativiteit plaatsvinden. Merk op dat er bij vaststelling van residuen van antibiotica of sulfonamiden boven de vastgestelde normen (actielimieten) of bij aanwezigheid van een to...

Nieuws | 19/04/2024

Minder antibiotica op boerderijen

Hoe verminder je het gebruik van antibiotica op boerderijen? Door zoveel mogelijk te voorkomen dat de dieren ziek worden. Hiervoor moeten boeren hun dieren op een andere manier houden, denk aan aa...

Nieuws | 01/03/2018

Van mest naar mens?

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens. Transfer van antibioticaresistentie door...

Thema's

Rol van dierlijke productie in de maatschappij

... gezien heeft de veehouderij negatieve gevolgen voor het klimaat en de biodiversiteit. Ook het hoge antibioticagebruik kan tot problemen leiden. ILVO benadert al die aspecten vanuit een overkoe...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

...uatie van emissiereducerende stalsystemen. > Bekijk de PAS-lijstEva BrusselmanSnelle antibiotica screeningOpleiding voor gebruik van de een snelle 'touwtest' voor screening van antibioti...

Standaardpagina's

Voedingsanalyses

...oedselveiligheidILVO voert analyses uit op de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, chemotherapeutica, ontwormingsmiddelen, ontstekingsremmers, steroïdhormonen, ß-agoni...

Standaardpagina's

Analyses chemische voedselveiligheid

ILVO voert analyses uit op de aanwezigheid van Residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, chemotherapeutica, ontwormingsmiddelen, ontstekingsremmers, steroïdhormonen, ß-agonisten, …) Toxin...

Standaardpagina's

Analyses microbiologische voedselveiligheid

...Coli Genetische typering van bacteriën tot op stamniveau Bepaling van het antibioticaresistentieniveau van bepaalde bacteriële species Biofilmvormend vermogen Opsporen van bederforganismen zoals ps...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons