Zoekresultaten voor Antibiotica

Filter on:
Dossiers

Darmgezondheid

...kan zo ingezet worden ter ondersteuning van (darm)gezondheid van mens en dier en mogelijk ook antibioticagebruik verminderen bij productiedieren zoals varkens door het verhogen van hun weerstand.

Dossiers

Honinganalyses

...ontrole van de representativiteit plaatsvinden. Merk op dat bij vaststelling van residuen van antibiotica of sulfonamiden boven de vastgestelde normen (actielimieten) of bij aanwezigheid van een to...

Dossiers

Eieren

...ghennen worden bijkomende voedereisen gesteld naar o.a. gebruik van geneesmiddelen zoals antibiotica of anti-parasitaire middelen. Naast deze specificaties heeft elk huisvestingstype ook zijn v...

Dossiers

Precisieveeteelt

...t klimaat en milieu steeds groter. Ook de manier van huisvesten, het welzijn van de dieren en hoog antibioticagebruik worden steeds meer in vraag gesteld. Precisieveeteelt is een van de manieren om...

Nieuws | 19/04/2024

Minder antibiotica op boerderijen

Hoe verminder je het gebruik van antibiotica op boerderijen? Door zoveel mogelijk te voorkomen dat de dieren ziek worden. Hiervoor moeten boeren hun dieren op een andere manier houden, denk aan aa...

Nieuws | 01/03/2018

Van mest naar mens?

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens. Transfer van antibioticaresistentie door...

rundveeloket.be

Melkkwaliteit

...p een relatief gunstige situatie wat de uiergezondheid betreft. Door jarenlange intense controle op antibioticaresiduen in de melk werden nog in amper 0,025% van de 611.088 melkleveringen residuen ...

varkensloket.be

Home

...aag In de kijker: ILVO Webinars Veehouderij: Najaar 2020 Nieuwsbrief oktober Enquête: Reductie van antibioticagebruik Populaire rekenmodules Testwerking eindberen Dierenwelzijn scan Karkasgroei per...

rundveeloket.be

Selectief droogzetten

...vooral deze geïnfecteerd met een schadelijke kiem) op het moment van droogzetten met langwerkende antibiotica te behandelen. De niet-geïnfecteerde dieren worden beschermd tegen nieuwe infecties doo...

rundveeloket.be

Tools

...en (M-team UGent) Selectief droogzetten bestaat erin enkel de geïnfecteerde koeienmet langwerkende antibiotica droog te zetten; de niet-geïnfecteerde dieren worden niet met antibiotica behandeld ma...

rundveeloket.be

Het optimaliseren van melkverstrekking aan kalveren

...Er worden immers met zekerheid geen besmettelijke ziektes (bvb. mycoplasma), andere bacteriën of antibiotica doorgegeven van koe tot kalf. Tot slot is ook de prijs van poedermelk interessanter dan ...

rundveeloket.be

Project DISARM

... met vragen omtrent het verbeteren van je bioveiligheid, ziektepreventie of het verduurzamen van je antibioticagebruik? Bezoek dan de website van het DISARM project : www.disarmproject.eu voor nutt...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons