Projectnieuws Start van DISARM project voor reductie van antibioticagebruik

05/11/2019
wit kalf in een wei

Na enkele maanden voorbereiding is het DISARM projectteam helemaal klaar om uit de startblokken te schieten. Er is nu een Facebook discussiegroep, video en een website met een nieuwsbrief. Laura Palczynski, hoofd van het communicatieteam voor het DISARM-project: "DISARM wil succesvolle strategieën en innovaties om de diergezondheid in de Europese veehouderij te verbeteren en het gebruik van antibiotica te verminderen, breed verspreiden. Daarom is de betrokkenheid van de verschillende actoren zo belangrijk en zetten we sterk in op communicatie en events."

Doelstelling DISARM

Bekijk video op YouTube

Het DISARM-project verwelkomt boeren, dierenartsen, landbouwadviseurs en andere spelers uit de sector om actief deel te nemen aan discussies rond het verbeteren van de gezondheid van landbouwhuisdieren en het verminderen van het gebruik van antibiotica.

  • Word lid van de Facebook-groep DISARM Community of Practice. Discussieer mee over nuttige hulpmiddelen en technieken om de gezondheid van landbouwhuisdieren te waarborgen en het antibioticagebruik te verminderen. Gespreksonderwerpen zijn o.m. goede bioveiligheidspraktijken, huisvesting, voederstrategieën, water en additieven, beloftevolle precisieveehouderijtechnologieën, fokkerij en genetica en goed management in de eerste levensfase van de dieren.
  • Bezoek de website www.disarmproject.eu, schrijf u in voor de DISARM-nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates over nieuwe resultaten, kennis, evenementen en workshops.
  • Meld u aan als stakeholder bij info@disarmproject.eu. Veehouders en dierenartsen kunnen als ambassadeur deelnemen aan een casestudie met een bedrijfsgezondheidsteam, een educatieve video laten schieten op hun bedrijf, een boerderijevenement bijwonen of met ondersteuning van DISARM zelf een interactieve workshop organiseren. Toeleveranciers kunnen dan weer hun innovaties op demobedrijven voorstellen aan een breed Europees netwerk.
  • Woon het eerste DISARM-evenement bij op 3 december in Brussel (of via livestreaming). Afsluitend vindt een paneldiscussie plaats over oplossingen voor antibioticareductie en –resistentie, inclusief vragen en antwoorden uit het publiek.
  • Volg DISARM op social media: @projectdisarm.

Over DISARM

DISARM staat voor Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management en is een samenwerking tussen boeren, dierenartsen, adviesdiensten, academici en de industrie. Het project focust op het bevorderen van een voorzichtig en oordeelkundig gebruik van antibiotica in de veehouderij om het risico op antibioticaresistentie te verminderen. Het project werd gelanceerd in januari 2019 en loopt tot en met december 2021. Centraal staat de brede verspreiding en promotie van effectieve strategieën en innovaties om de gezondheid van dieren te bevorderen en de noodzaak van antibioticabehandelingen op boerderijen te verminderen.

DISARM wordt gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817591.

Project DISARM

Bekijk eens de website:

Ook interessant