Event Eerste ONLINE stakeholdermeeting ROADMAP rond verantwoord antibioticagebruik

Een blij varken

DGZ en ILVO werken samen met alle betrokken actoren uit de Europese veehouderij aan innovatieve strategieën voor een verantwoord antibioticagebruik.In het kader van het EU project ROADMAP organiseren zij een kick-off meeting voor stakeholders uit de varkens- en vleeskalverhouderij.Deze vindt ONLINE plaats op vrijdag 9 oktober van 10h00 tot 13h00.

Heeft u interesse om binnen dit project samen met ons en de andere stakeholders innovatieve strategieën te bedenken en uit te werken met als doel het verantwoord gebruik van antibiotica verder te bevorderen?

Stuur dan een mail naar inschrijvingen@dgz.be voor dinsdag 6 oktober, met vermelding van ROADMAP in de titel van de e-mail. Vervolgens ontvangt u van ons een link voor de online deelname per e-mail.

Roadmap

Binnen ROADMAP werken DGZ en ILVO case-studies uit voor de Vlaamse varkens- en vleeskalverhouderij om verder te helpen om verantwoord om te gaan met antibiotica. In de zoektocht naar innovatieve oplossingen benaderen we de volledige keten. DGZ en ILVO nodigen de betrokken stakeholders uit om mee op zoek te gaan naar oplossingen. Er zal gefocust worden op strategieën waarin de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, dierenartsen en veehouders centraal staat. Want alleen door een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen kan een verstandig antibioticagebruik gerealiseerd worden. In een latere fase willen we de uitwerking van de strategieën in de praktijk bevorderen, in samenspraak met de betrokken actoren. Er volgen ook nog oproepen tot deelname aan “action labs”, waar innovatieve oplossingen kunnen worden uitgetest.

Het ROADMAP-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626. De publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Europese Unie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie in deze publicatie.

EU
Roadmap