Persbericht Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren?

16/05/2024

ILVO formuleert proactief beleidsadvies op basis van onderzoeksresultaten

16 aanbevelingen zijn er gedistilleerd uit recent wetenschappelijk onderzoek rond het bewuster antibioticagebruik in de dierlijke sector, en rond de haalbare reductie van toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. ILVO heeft ze in een beleidsadvies bijeen gebracht, en legt dit advies nu proactief op de tafel van de betrokken beleidsorganen.

5 knelpunten en 16 aanbevelingen

Zowel in de Vlaamse Voedselstrategie als in de Europese Green Deal staan duidelijke ambities geformuleerd over betere zorg voor de omgeving, de bodem en de biodiversiteit. Om de relevante bevindingen uit het wetenschappelijk (ILVO)onderzoek te ‘vertalen’ naar het praktische niveau nemen de onderzoekers het initiatief om een samenvattend beleidsadvies te schrijven. In dit geval met 5 knelpunten en 16 bijbehorende aanbevelingen. Enkele voorbeelden:

  • landbouwers persoonlijk betrekken bij de introductie van alternatieve teeltmethoden
  • investeren in kennis over de kosteneffectiviteit van de alternatieven
  • landbouwers bijstaan met advies, bedrijfsbegeleiding en beslissingsondersteunende instrumenten
  • (registratie)procedures versoepelen om meer alternatieve beschermingsproducten toe te laten op de markt

Meer beleidsadviezen te verwachten vanuit ILVO

ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek wordt al vaak gevraagd om vanuit zijn onderzoeksexpertise advies te geven aan beleid, sectoren en middenveld. Daarnaast is er nu de strategie om nog meer proactief naar de maatschappij toe te stappen met beleidsadvies gestoeld op wetenschappelijk werk.

Alleen al in 2023 waren er hier 407 onderzoeksprojecten naar landbouw, visserij en voeding in uitvoering, waarvan 105 nieuw opgestarte. Voor een landbouwwereld in verandering is objectieve, wetenschappelijke kennis een onmisbaar instrument om de toekomstig beleid mee vorm te geven.

Joris Relaes (AG)

Om de waardevolle output vlot te laten doorstromen naar beleidsmakers en de betrokken sectoren filtert en bundelt ILVO voortaan op geregelde tijdstippen de kennis uit verschillende, inhoudelijk gelinkte onderzoeksprojecten, in compacte beleidsadviezen, die in toekomstig beleid ingebed kunnen worden.

Internationale onderzoeksprojecten als bron voor het eerste ILVO-beleidsadvies in de reeks

Uit ILVO-onderzoek in het kader van IPMWORKS – een Europees project dat een geïntegreerde en meer natuurlijke aanpak van ziekten en plagen binnen Europa wil promoten en uitrollen – blijkt onder meer dat alternatieve gewasbescherming bij landbouwers sneller ingang vindt als ze het van elkaar kunnen leren en aan elkaar kunnen demonstreren.

Telers hebben zelf veel expertise en weten best hoe ze nieuwe landbouwpraktijken kunnen inpassen in hun bedrijf. Dat is kennis die we meer moeten gebruiken in wetenschap en beleid.

Simon Lox, ILVO-onderzoeker

Meervoudig en langlopend ILVO-onderzoek naar het gebruik van antibiotica toont dan weer aan dat verdere vermindering nog mogelijk is, en soms door kleine veranderingen in het diergezondheidsmanagement. Fanny Baudoin, ILVO-onderzoeker: “Er zijn veel factoren die het antibioticagebruik op bedrijven kunnen beïnvloeden. Het blijkt belangrijk om individuele veehouders te ondersteunen bij het identificeren van de factoren die het belangrijkst zijn voor hun bedrijf en deze aan te pakken met specifieke oplossingen op maat van het bedrijf. Daarnaast zijn (economische) stimulansen op ketenniveau beloftevol, om veehouders te stimuleren hun gewoontes te veranderen.”

Meer info

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Video 19/04/2024

Minder antibiotica op boerderijen

Minder antibiotica op boerderijen - Fanny Baudoin
Fanny Baudoin wil aanbevelingen doen over hoe we deze moeilijkheden kunnen overwinnen, zodat we de behoefte aan antibiotica op boerderijen kunnen verminderen.