Publicatie Beleidsadvies: kansen voor verdere vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica

15/05/2024

Het beleidsadvies voor verdere vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica in de Vlaamse land- en tuinbouw formuleert 5 knelpunten en 16 aanbevelingen. Het haakt in op de Europese Green Deal en de Vlaamse voedselstrategie, die duidelijke ambities over betere zorg voor de omgeving, de bodem en de biodiversiteit formuleren.

Dit beleidsadvies is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Via beleidsadviezen laat ILVO de waardevolle output uit talrijke onderzoeksresultaten doorstromen naar beleidsmakers en de betrokken sectoren. Hierin distilleert ILVO geïdentificeerde knelpunten en schuift een aantal concrete aanbevelingen naar voor die in toekomstig beleid ingebed kunnen worden.

ILVO filtert en bundelt deze kennis uit verschillende maar inhoudelijk gelinkte uit Vlaamse en Europese onderzoeksprojecten.