Projectnieuws Antibioticagebruik bij melkvee halveren door sneltest bij droogzetting

03/05/2024

Hoewel de melkveehouderij geen grootgebruiker is van antibiotica, zet de sector toch in op verdere reductie van het gebruik. Bij het droogzetten van melkkoeien op het eind van de lactatie daalde het aantal verkochte uiertubes met antibiotica tot minder dan 4 per koe (cijfers BelVet-SAC rapport België, 2022). Beredeneerd en selectief inzetten van deze uiertubes vormt hiervoor een belangrijke basis. ILVO onderzocht of kiemdetectie in de melk met sneltesten dit selectief gebruik verder kan verfijnen. Hiervoor werd in het eigen proefbedrijf begin 2023 gestart met een nieuw protocol om selectief droog te zetten. Na één jaar bleek het gebruik van antibiotica bij droogzetten gehalveerd, terwijl het aantal mastitisgevallen en het tankcelgetal op een vergelijkbaar niveau bleven.

Sneltesten en selectief droogzetten

Het VLAIO project ‘On Practice Culture’ onderzoekt of niet-ernstige klinische uierontsteking (mastitis) bij melkkoeien selectief behandeld kan worden. Met sneltesten kunnen de kiemen in melkstalen na 18 tot 24 uur al gedetermineerd worden en op basis van het verkregen resultaat wordt de koe al of niet met antibiotica behandeld. Op het ILVO melkveebedrijf werd in het kader van dit project ook getest of sneltesten kunnen helpen bij het droogzetten. Standaard wordt er al per koe beslist hoe ze wordt drooggezet op basis van mastitisgevallen in het verleden en de gezondheid van de uier in de laatste maanden van de lactatie. Koeien zonder uierproblemen worden zo al vaak zonder antibiotica drooggezet. ILVO testte of deze behandelstrategie nog verfijnd kan worden met sneltesten en werkte daarvoor een nieuw protocol uit.

Melkstalen nemen, 1 week voor droogzetten
Melkstalen nemen, 1 week voor droogzetten ©M-Team, UGent

Nieuw protocol

Concreet wordt voor elke koe één week voor droogzetten van alle uierkwartieren een melkstaal genomen. Dat staal wordt getest op verhoogd celgetal, wat kan wijzen op uierontsteking. Bij koeien met een verhoogd celgetal, wordt een sneltest gebruikt om de kiemen te detecteren en identificeren. Als er geen bacteriegroei is of het betreft een minder gevaarlijke bacterie, dan wordt de koe zonder antibiotica doorgezet. Als er besmetting is met verschillende soorten of gevaarlijke bacteriën, dan wordt de koe wel met antibiotica drooggezet.

Koeien met een voorgeschiedenis van uierontsteking, worden ondanks negatieve stalen wel standaard met antibiotica drooggezet. De test om een verhoogd celgetal op te sporen in melkstalen, blijkt immers onvoldoende gevoelig om uierkwartieren met licht verhoogd celgetal te detecteren. Dit leidde tijdens het testjaar 2023 op het ILVO melkveebedrijf tot een lichte verhoging in het aantal mastitis gevallen en van het gemiddeld tankcelgetal, waarna het protocol voor koeien met een risicovolle voorgeschiedenis weer werd aangepast.

Na uitplaten kunnen de kiemen gedetecteerd worden
Na uitplaten kunnen de kiemen gedetecteerd worden ©M-Team, UGent

Gebruik antibiotica daalt drastisch

Na een jaar selectief droogzetten na kiemdetectie blijkt het gebruik van antibiotica bij droogzetten op het ILVO melkveebedrijf drastisch gedaald. Ten opzichte van het gemiddeld verbruik van uiertubes met antibiotica in de jaren 2020 – 2022 lag het verbruik ervan in 2023 zo’n 50 % lager.

Matthieu Frijlink van het Rundveeloket: “Volg steeds het advies gebaseerd op mastitisgevallen in het verleden en de gezondheid van de uier in de laatste maanden van de lactatie. Gebruik de sneltesten vervolgens om de behandeling te verfijnen tot op kwartierniveau. Zo maakt kiemdetectie via sneltesten het mogelijk nog selectiever droog te zetten zonder antibiotica, zonder de gezondheid van de koeien nadelig te beïnvloeden.”

Oefening vereist

In het VLAIO project ‘On Practice Culture’ wordt ook onderzocht hoe een correcte kiemdetectie vlot georganiseerd kan worden. De detectie moet immers snel, maar zeker ook correct uitgevoerd worden. Het nemen en verwerken van de melkstalen vergt heel wat technische kennis en voldoende routine bij uitvoeren van de verschillende handelingen is zeker aangewezen. Ervaring in de praktijk toont aan dat, zelfs na een grondige opleiding, heel wat oefening nodig is om voldoende bruikbare resultaten te genereren. Verwerken van de stalen in de dierenartsenpraktijk zal in veel gevallen dan ook de beste resultaten opleveren.

Potentieel is groot

Een correct opgesteld en uitgevoerd protocol voor het verantwoord selectief droogzetten aan de hand van sneltesten, kan het antibioticagebruik in de melkveehouderij verder reduceren zonder de gezondheid van de koeien of de melkproductie aan te tasten. Een goede opleiding en secure aanpak bij het nemen van de melkstalen verhogen de betrouwbaarheid van de sneltest. Verzamelen van de melkstalen van meerdere melkveebedrijven en centraal verwerken in een dierenartsenpraktijk lijkt een geschikte manier om tot goede resultaten te komen.

Selectief droogzetten leidt uiteindelijk tot een verlaagd gebruik van antibiotica
Selectief droogzetten leidt uiteindelijk tot een verlaagd gebruik van antibiotica ©M-Team, UGent

Meer info: Selectief behandelen niet-ernstige klinische mastitis

Partners en financiering – VLAIO On Practice Culture

Partners en financiering

Te doen

Op dinsdag 28 mei organiseert ILVO haar eigen pop-up zomerbar: het Melkvee Café! Dé plaats voor iedereen actief in de melkveehouderij om doelgericht en efficiënt kennis te vergaren over de hete hangijzers in de melkveehouderij. Naast een hapje en drankje wordt immers ook de geest van de bezoekers gespijsd!

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Video 19/04/2024

Minder antibiotica op boerderijen

Minder antibiotica op boerderijen - Fanny Baudoin
Fanny Baudoin wil aanbevelingen doen over hoe we deze moeilijkheden kunnen overwinnen, zodat we de behoefte aan antibiotica op boerderijen kunnen verminderen.