Zoekresultaten voor Agro-ecologie

Nieuws | 01/09/2018

Experimenteren met agro-ecologie

Experimenteren met agro-ecologie

Zij zullen een groep landbouwpioniers ondersteunen in hun transitie naar agro-ecologie.

Nieuws | 29/06/2017

Meer ruimte voor agro-ecologie in landbouwopleidingen

Meer ruimte voor agro-ecologie in landbouwopleidingen

Om de kennis over agro-ecologie en de praktische toepassing bij landbouwers te vergroten, zijn maatregelen nodig in het onderwijs, de sector en de maatschappij.

llaebio.be

Agro-ecologie en biologische landbouw

Agro-ecologie en biologische landbouw

Het living lab ondersteunt de ontwikkeling van alle types land- en tuinbouwbedrijven, zowel gangbare als biologische, én het bredere agrovoedingssysteem, naar de adoptie van agro-ecologische praktijken. Agro-ecologie en biologische landbouw bouwen grotendeels op gelijkaardige doelstellingen, principes en praktijken.

Dossiers

Agro-ecologie

Agro-ecologie is geen éénduidig lastenboek of landbouwsysteem, wel een mogelijk veranderpad naar een duurzamer voedselsysteem. Het steunt op een lijst principes over gezonde processen en relaties tussen mens, landbouw en natuur. Meer agro-ecologie verkrijg je met contextafhankelijke inspanningen ter verbetering van het hele systeem.

Agro ecologie als ontwikkelingspad naar duurzame landbouw: welke rol speelt het onderzoek? Benaderende definitie van agro-ecologie? De modernisering van het landbouw- en voedselsysteem heeft ertoe geleid dat men voldoende voedsel tegen een lage prijs kon produceren.

Agro-ecologie

llaebio.be

Living Lab agro-ecologie en bio aan de slag in de praktijk

Living Lab agro-ecologie en bio aan de slag in de praktijk

Meer onderzoek naar agro-ecologie en biologische landbouw Leren van en met elkaar vanuit de praktijk Systemisch onderzoek bevorderen en tacit knowledge naar boven brengen HOE?

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons