Demo Demodag Proefplatform Agro-Ecologie te Hansbeke

Deelnemers luisteren naar de experten tijdens de demodag, hier bij het standje over bakgranen

Foto's

detailfoto van de bonen die langs de maisstengels groeien Alain Peeters en Felix de Bousies veldbordje met opschrift Engels raaigras en rode klaver een groepje deelnemers staat te praten in de grasklaver tijdens de demodag in Hansbeke De haldrup landbouwmachine voor oogsten en analyseren van kleine proefpercelen of plotjes De deelnemers van de demodag luisteren naar de experten Deelnemers luisteren naar de experten tijdens de demodag, hier bij het standje over bakgranen

Op 18 augustus 2021 bent u welkom op het PPAE Hansbeke om een kijkje te komen nemen op het veld naar een verscheidenheid aan gewassen.

Tijdens een rondleiding vertellen we u meer over het teeltsysteem in al zijn aspecten, teeltkeuze, boerderijcompostering in samenwerkingsverband, bemestingsaanpak, gereduceerde bodembewerking, mengteelten, bodembedekkers, …

  • Een agro-ecologische aanpak bij de teelt van tarwe, eenkoorn, spelt en rogge
  • Doelstelling, vestiging en beëindiging van een complex groenbedekkermengsel ‘Biomax’
  • Toelichting bij gebruikte machines
  • ...

Ook krijgt u toelichting bij specifieke projecten, proefopzetten en monitoring.

  • Meerjarig proefopzet met drie verschillende grassoorten in combinatie met rode klaver
  • Monitoring van het effect van compostthee als bladtoepassing in granen
  • Variëteitenproef mengteelt maïs-klimboon

Op dit proefplatform wordt door ILVO, de private landbouwconsulent en –onderzoeker Alain Peeters (RHEA) én de bio-landbouwer Felix de Bousies (PHAE) toegepast onderzoek uitgevoerd naar agro-ecologische praktijken op bedrijfsniveau.

Het informatie- en demonstratiemoment richt zich naar alle landbouwers, loonwerkers, landbouwadviseurs, beleidsmedewerkers, ...

Wil je graag meer te weten komen over agro-ecologische technieken en hoe deze in de praktijk toegepast worden, schrijf je dan in voor 12 augustus! (Inschrijvingen gesloten)

Meer info: pieter.vermeersch@ilvo.vlaanderen.be T 09 272 23 46