Algemeen Beleidsadvies: kansen en hindernissen voor agro-ecologie in het Vlaamse voedselsysteem

02/07/2024

Dit beleidsadvies vormt 11 concrete aanbevelingen over kansen en hindernissen voor agro-ecologie in Vlaanderen. Het is het product van socio-economisch onderzoek rond het ondersteunen van agro-ecologie als richtinggevend kader in de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.

Het beleidsadvies is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

ILVO heeft de waardevolle output uit verschillende socio-economische onderzoeksprojecten gebundeld in een compact beleidsadvies. Het haakt in op de Europese Green Deal en de Vlaamse Voedselstrategie, die duidelijke ambities over betere zorg voor de omgeving, de bodem en de biodiversiteit formuleren. Het document is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Hiermee komt ILVO tegemoet aan de maatschappelijke opdracht om vanuit onze onderzoeksexpertise beleidsondersteunen advies te geven.