ILVO blogt ILVO BLOGT vanuit proefplatform agro-ecologie Hansbeke: zaaien met minimale bodembewerking, zonder ploegen

25/02/2021
Checking sowing depth
Zaaidiepte van de Horsch Express 3TD is 1 à 2 cm, blijkt uit controle door Felix de Bousies (PHAE) en Koen Willekens (ILVO)

Op 6 november 2020 is er op perceel nummer 1 en 24 (3,6 hectare) biologische baktarwe gezaaid. Na de regen van oktober werd gewacht met zaaien tot de toestand van het veld droog was.

Het zaaien gebeurt niet op de traditionele manier, maar met een driepuntszaaimachine die de bodem minimaal verstoort, pal doorheen de mulchlaag. Verdeler Christiaens-Volcke uit Avelgem gebruikte zijn Horsch Express 3TD om de baktarwe direct in te zaaien. De zaaimachine zaait breder in (op 15 i.p.v. 12,5 cm) zodat deze gemakkelijk door de mulchlaag heen zaait en de ziektedruk in de tarwe vermindert. De geïntegreerde schijveneg en aandrukrol zorgen voor de zaaibedbereiding waardoor voorafgaand geen bodembewerking nodig is. De oppervlakkige bodembewerking laat de door de groenbedekker eerder doorwortelde bodem zoveel mogelijk intact. De inzaai gebeurde in samenwerking met ILVO en RHEA.

Door minimaal de bodem te bewerken vervliegt minder CO2 uit de bodem in vergelijking met een diepere bodembewerking. Ook het bodemleven kan zich optimaal verder ontwikkelen.

De Horsch Express 3TD zaait door de mulchlaag

Opbrengst?

PHAE (boer Felix) mikt op een opbrengst van 3,5 en 5 ton en past geen bestrijdingsmiddelen toe. ILVO volgt de stikstofbeschikbaarheid op in het voorjaar, op basis waarvan beslist kan worden om eventueel nog te bemesten.

Het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke is een samenwerking tussen ILVO, PHAE en RHEA. De 50 ha biologische gronden bieden een unieke experimenteerruimte voor agro-ecologische principes. Regelmatig bloggen we over deze experimenten via de ILVO website en sociale media.

Vragen?

Contacteer ons

Koen Willekens

Expert bodembeheer, biologische en agro-ecologische teeltsystemen en compostering

Ook interessant

Nieuws 19/01/2024

Rietzwenkgras, ideaal voor grazend jongvee

Jongvee in graasproef
Het meest gebruikte gras voor maaien en begrazing, Engels raaigras, is droogtegevoelig. Rietzwenkgras kan wel degelijk een meerwaarde vormen op een rundveebedrijf.
Persbericht 16/01/2024

ILVO-rassenlijst voederbieten en mais 2024

Maize
Als landbouwer is het verstandig om je rassenkeuze af te stemmen op je eigen bedrijfssituatie. Informeer je goed, bestudeer de verschillende kenmerken van de rassen en bepaal welke belangrijk zijn voo...