ILVO blogt ILVO BLOGT vanop het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke: Vernietigen van tijdelijk grasland met een minimale bodembewerking

26/04/2021
Frees van Kuhn
Schijveneg met kooirol van constructeur Steeno vernietigt de grasmat en legt het land zaaiklaar in twee werkgangen.

Op 30 juli 2020 zijn op het Proefplatform Agro-Ecologie Hansbeke (PPAE Hansbeke)op één perceel vier technieken toegepast om met een minimale bodembewerking tijdelijk grasland te vernietigen. In de agro-ecologische aanpak probeert men de voordelen van de minder invasieve bodembewerkingen uit te spelen: Het bodemleven raakt er minder door verstoord. Dat vitaal bodemleven helpt bij de afbraak van de zode en de omvorming tot organisch materiaal, wat dan weer bijdraagt tot de vruchtbaarheid (aanwezigheid van bruikbare nutriënten) van de bouwlaag. In veel gevallen heb je ook minder aparte bewerkingsgangen als je rekent tot aan de inzaai, wat een besparing betekent van gebruik van brandstof en tijd. Op het bewuste proefperceel heeft de landbouwer spelt gepland als vervolggewas in het groeiseizoen 2021. ILVO monitort de invloed van de vernietigingswijzen op onkruiddruk en gewasontwikkeling, en zal ook de opbrengst- en kwaliteitsverschillen in kaart brengen.

Ecoploeg voor een ondiepe kerende bodembewerking.

De ecoploeg van de firma Koeckhoven ploegt ondiep, op minder dan 10 cm diepte. Het land ligt vrij proper zaai- en plantklaar. In combinatie met de mulcher van machinebouwer Moreni, die voorop loopt, kan de aanwezige bodembedekker in één werkgang mee ingewerkt worden.

Precisiecultivator voor vernietigen groenbedekker

De Treffler precisiecultivator schaaft grasklaver en groenbedekkers 100% af op een regelbare diepte tussen 2,5 en 5 cm.

Frees voor het versnijden en vermengen van de grasmat met de bodem

De frees van Kuhn bestaat uit een cultirotor met haakse messen die de grasmat versnijdt en vermengt met de toplaag van de bodem.

Schijveneg voor het snijden en verkruimelen van de grasmat

Constructeur Steeno demonstreert de schijveneg met kooirol. Deze machine vernietigt en verkruimelt de grasmat en legt het land zaaiklaar na twee werkgangen.

Het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke is een samenwerking tussen ILVO, PHAE en RHEA. De 50 ha biologische gronden bieden een unieke experimenteerruimte voor agro-ecologische principes. Regelmatig bloggen we over deze experimenten via de ILVO website en sociale media.

Vragen?

Contacteer ons

Koen Willekens

Expert bodembeheer, biologische en agro-ecologische teeltsystemen en compostering

Ook interessant