Onderzoeksproject Dienstverlening en onderzoeksinfrastructuur voor een duurzame agro-ecologische transitie

In uitvoering AGROSERV

Integrated SERVices supporting a sustainable AGROecological transition

Hansbeke demodag 2022

Contacteer onze expert

Peter Lootens

Peter Lootens

Expert precisielandbouw en fenotypering

Contact

Algemeen kader

AgroServ mikt op aangepaste en geïntegreerde diensten voor onderzoeksinfrastructuur op een reeks gebieden die een duurzame, performante landbouwproductie -lees agro-ecologie in brede zin - vooruithelpt. Dat gaat van moleculair tot organisme, tot ecosysteem, tot gemeenschappen en samenleving. Het onderzoek en de innovatie in al deze gebieden wordt beter geconnecteerd in overeenstemming met de One-Health-aanpak. Er is bijzondere aandacht voor bedreigingen en risico's voor agro-ecosystemen. Agroserv focust op de bevordering van nieuwe agro-ecologische praktijken én op de sociaal-economische voordelen daarvan.

Onderzoeksaanpak

Het EU project EMPHASIS met zijn 22 partners is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beheer en de uitvoering van het transnationale toegangsproces tot de nieuwste faciliteiten en technologieën voor plantenfenotypering in Europa. Daardoor kunnen wetenschappers makkelijker gebruik maken van de elkaars diensten en kennis. Dat verbeterd dan het onderzoek, en de relevantie t.a.v. de landbouwuitdagingen.
Er wordt een pan-Europees en inter- en multidisciplinair data-ecosysteem opgezet en er worden state-of-the-artdiensten over agro-ecosystemen aangeboden. De aanpak om gebruikers te betrekken en proeftuinactiviteiten te organiseren garandeert de snellere ontwikkeling van de agro-ecologische onderzoeksgemeenschap. Kruisbestuiving en een bredere kennisdeling worden bewust aangemoedigd.

Relevantie/Valorisatie

Agroserv versterkt naar verwachting de langetermijncapaciteit om te reageren op mondiale uitdagingen in de landbouwsector. Het verbetert de empirisch onderbouwde beleidsvorming voor een veerkrachtig en duurzaam landbouwsysteem en faciliteert implementatie van nieuwe ontdekkingen en kennisdoorbraken in de agro-ecologisch landbouwpraktijk. De landbouw levert wereldwijd voedsel, diervoeder en non-food bioproducten, maar komt steeds meer onder druk te staan door de toenemende wereldbevolking, voortdurende uitputting van natuurlijke hulpbronnen, achteruitgang van het milieu en de gevolgen van de klimaatverandering. Een agrarische transitie naar meer veerkracht, die de voedsel- en voederzekerheid wereldwijd helpt waarborgen, is noodzakelijk.

Financiering

EU Horizon2020