Projectnieuws TRANSAE: samen agro-ecologie ontwikkelen.

22/03/2021

Deze publicatie stelt de resultaten voor van verschillende experimenten rond bodemvruchtbaarheid, voederautonomie in de veeteelt en de begeleiding van het transitieproces. Landbouwers komen in beeld en getuigen over hun ervaringen met het implementeren van agro-ecologische praktijken in hun bedrijfsvoering. Doorheen de artikels vind je verschillende links naar meer informatie. Nieuwe wegen voor onderzoek worden geschetst om de kennis over agro-ecologie te kunnen blijven verder ontwikkelen.

> Tussentijdse resultaten van agro-ecologische praktijken