Projectnieuws Experimenteren met agro-ecologie

01/09/2018
Combinatie van akker met graan en bomen
Agroforestry

Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekers verenigen zich in het project TRANSAE. Zij zullen een groep landbouwpioniers ondersteunen in hun transitie naar agro-ecologie. Kennis en ervaring uit experimenten en analyses zullen gebruikt worden om zowel de bedrijfsvoering van de deelnemende landbouwers te versterken als om een bredere groep van geïnteresseerde landbouwers te bereiken.

Transitie naar agro-ecologie

Agro-ecologie kan een rol spelen in een transitie naar een meer duurzaam landbouw- en voedingssysteem, maar agro-ecologie in de landbouwpraktijk inbouwen gaat niet altijd van een leien dakje. Daarom biedt het project TRANSAE aan deelnemende landbouwers de mogelijkheid om te experimenteren met innovatieve agro-ecologische technieken op hun bedrijf. Bovendien wordt het traject dat deze pionier landbouwers in transitie doormaken in kaart gebracht. Hieruit worden hefbomen en drempels geïdentificeerd die de transitie naar agro-ecologische bedrijfsvoering kunnen ondersteunen of belemmeren.

Participatie landbouwers

Tijdens TRANSAE activiteiten ligt de focus op een participatieve aanpak, kennisuitwisseling en het stimuleren van leren tussen landbouwers, onderzoekers en adviseurs over de grenzen heen. De gebruikte methodes en tools voor het bevorderen van het leren tijdens TRANSAE activiteiten worden geëvalueerd. Dit alles moet resulteren in een voorstel van een participatieve aanpak om landbouwers in transitie naar agro-ecologie zo goed mogelijk te begeleiden. Kennis en ervaring uit deze experimenten en analyses zullen gebruikt worden om zowel de bedrijfsvoering van de deelnemende landbouwers te versterken als om een bredere groep van geïnteresseerde landbouwers te bereiken. Het project voorziet voor dit laatste een aantal vormingsmomenten.

Lanceringsevent in Guînes

Op dinsdag 25 september geven de projectpartners de officiële aftrap tijdens het lanceringsevent dat doorgaat in Guînes, Frankrijk. In de voormiddag inspireren 3 pionier landbouwers uit de deelnemende regio’s een interactieve workshop over de transitie naar agro-ecologie. Na een lekkere lunch volgt er een bedrijfsbezoek bij akkerbouwer Marc Lefebvre. Marc werkt op zijn bedrijf voornamelijk rond bodem (semi direct en semi direct onder bedekker) en agroforestry. Inschrijven via onderstaande link.

Project: TRANSAE
Looptijd: 2018 - 2021
Financiering: INTERREG
Samenwerking: Inagro, CRA-W, Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, APAD62, Université de Picardie Jules Verne, CEDAPAS

Vragen?

Contacteer ons

Jo Bijttebier

Onderzoekster ILVO

Ook interessant

Persbericht 10/04/2024

Voedselbos als verdienmodel voor het eerst doorgelicht

foto van een voedselbos met bomen, gewassen en bloemen
Voedselbossen kunnen een rendabele bedrijfstak zijn voor Vlaamse landbouwers. Dat blijkt uit de eerste bedrijfseconomische doorrekening van een fictief maar realistisch voedselbos van 0,8 ha, samengev...