Persbericht ILVO en Boerenbond in Europees netwerk rond duurzame innovatie in de vleesveehouderij

05/02/2020
BovINE coördinator Maeve Henchion met vertegenwoordigers van de Vlaamse partners Boerenbond (Dirk Audenaert) en ILVO (Erwin Wauters en Karen Goossens) tijdens de oprichting van het netwerk in Ierland.
BovINE coördinator Maeve Henchion met vertegenwoordigers van de Vlaamse partners Boerenbond (Dirk Audenaert) en ILVO (Erwin Wauters en Karen Goossens) tijdens de oprichting van het netwerk in Ierland.

Onderzoeksinstellingen, adviseurs, landbouworganisaties, veehouders en andere betrokkenen uit 9 EU-lidstaten bundelen de krachten in het Europese netwerk BovINE om de uitwisseling van ideeën rond verduurzaming van de vleesveehouderij in Europa te versnellen. Om dit mogelijk te maken, is voor elke lidstaat behalve een onderzoeksinstelling ook een landbouworganisatie betrokken. De Belgische partners in dit netwerk zijn ILVO en Boerenbond.

Europese samenwerking

De 9 lidstaten die in het nieuwe netwerk vertegenwoordigd zijn, maken samen 75% uit van de zoogkoeienpopulatie en 70% van de rundvleesproductie in Europa. Het gaat om België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal en Spanje. De Europese vleesveehouderij bestaat uit 255.000 bedrijven, maar een organisatie of netwerk dat zich specifiek bezighoudt met onderzoek naar of innovatie in die sector, bestond vooralsnog niet. Concreet zullen zij werken rond de thema’s socio-economische veerkracht, diergezondheid en dierenwelzijn, productie-efficiëntie en vleeskwaliteit, klimaat en milieu. Daarbij vertrekken de 17 partners van de meest urgente noden uit de praktijk.

Duurzaamheid en innovatie

Karen Goossens (ILVO expert rundveehouderij): “Vleesveehouders zitten met vragen rond duurzame productie en hoe dit te verzoenen met de krappe economische marges en het negatieve imago van vlees waarmee ze geconfronteerd worden. Zij zien innovatie als deel van de oplossing. BovINE zal hen én ons helpen om meer van de collega’s in Europa te leren en ervaringen uit te wisselen. We zijn verheugd om deel uit te maken van dit nieuwe netwerk.” Inhoudelijk zal ILVO een bijdrage kunnen leveren door zijn expertise in duurzaamheid, klimaat en het opbouwen van netwerken (multi-actor approach).

Ondersteuning vleesveehouders

Boerenbond zet zich in om de resultaten en bevindingen in het netwerk via de eigen kanalen tot bij de Vlaamse vleesveehouders te brengen. Dirk Audenaert (Boerenbond): “De uitdagingen waar vleesveehouders voor staan, blijken vrij gelijkaardig te zijn in deze 9 landen. De economische levensvatbaarheid van de sector zal in dit netwerk een belangrijk thema worden.”

Het Ierse onderzoeksinstituut Teagasc is coördinator van het netwerk. Prof Maeve Henchion, coördinator van BovINE en hoofd van de afdeling Agrifood en ruimtelijke analyse bij Teagasc: “In BovINE hanteren we een bottom-up strategie om de kennisbehoeften van de vleesveehouders te identificeren. Elk jaar zullen we hen vragen naar hun meest urgente noden. Daarop zullen we een antwoord formuleren door enerzijds bestaande oplossingen die gangbaar zijn in de andere landen, te identificeren en te delen in het netwerk. Anderzijds zullen we op zoek gaan naar potentiële nieuwe oplossingen, op basis van nieuwe onderzoeksresultaten, en die oplossingen uittesten op demobedrijven. Pas wanneer we zeker zijn dat een oplossing technisch én economisch haalbaar is, zullen we ze in het netwerk promoten voor brede toepassing.”

BovINE is een Horizon2020 project gefinancierd door de Europese Commissie.

Logo’s ILVO, Boerenbond, BovINE, Horizon 2020 European Union Funding for Research & Innovation

Europees netwerk BovINE

Meer info over het ‘BovINE Beef Innovation Network Europe’ vindt u hier:

Vragen?

Contacteer ons

Karen Goossens

Expert vleesvee

Ook interessant

Video 13/06/2023

Hoe verlagen we de stikstofuitstoot van onze melkkoe?

Tine Van den Bossche
Tine Van den Bossche (ILVO - Universiteit Gent) test hiervoor o.a. verschillende voederadditieven die koeien moeten helpen om melkeiwitten te maken, met minder stikstof. Haar doel: zorgen voor melk di...