Zoekresultaten voor Water

Filter on:
Dossiers

Water in de landbouw

Het regent vaak in België en toch is de vraag naar water hoger dan wat onze grondwatervoorraden en rivieren kunnen dragen. Dat zal zeker zo zijn in de toekomst, waar we ons in Vlaanderen vooral mogen ...

Efficiënt waterverbruik op het bedrijf

Dossiers

Kustbescherming

...and- en vooroeversuppleties (het aanvoeren van zand door opspuitingen op het strand of onder de laagwaterlijn) en de bescherming en het herstel van natuurlijke duinengordels. Op een aantal van deze...

Dossiers

Precisievisserij

... en wanneer de vis gevangen wordt, en zijn de gegevens van sensoren voor oppervlaktewatertemperatuur bijzonder waardevol voor klimaatwetenschappers. Verduurzaming dankzij technologie De vi...

Dossiers

Quinoa

...halve een gezond gewas, is quinoa een groene teelt. In vergelijking met andere granen is de watervoetafdruk meer dan de helft lager. Bovendien is het ook een stressbestendig gewas dat weinig last o...

Dossiers

Ontharding

...l die functies verloren. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verl...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

... ene organisme naar het andere, en doorheen verschillende milieucompartimenten zoals de bodem, het water en de lucht. Uiteindelijk wordt het terug omgezet naar stikstofgas door bacteriën. Dit proce...

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...enen voor het lichaam van de herkauwers. Naast die vluchtige vetzuren, stellen micro-organismen ook waterstofgas (H2) vrij. Om een optimale pensfermentatie te behouden, moet dit H2 verwijderd worde...

Dossiers

Zwerfstromen in de melkveestal

...geleidbare delen in de koeienstal kunnen hierdoor onder lichte stroom komen te staan. Van boxen tot waterbak en van spanten tot melkbeker. Als een koe in contact komt met deze geleider, en haar lij...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

ILVO onderzoekt de impact van verhoogde grondwatertafels op koolstofvoorraden in de bodem en houdt de waarde van deze bodems tegen het licht

Dossiers

Ruimte op zee

ILVO volgt het mariene milieu op in de Belgische wateren, o.a. in zones waar menselijke activiteiten plaatsvinden.

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

...e milieu wordt beïnvloed door menselijke activiteiten Onze aarde bestaat voor meer dan 70% uit water en wij profiteren hiervan op verschillende manieren (bv. als voedselbron, voor oliewinning, ...

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

...ergenen, antinutritionele factoren, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs), metalen, micro-/nanoplastics, ... Chemische moleculen in voedingsproducten vergen specifieke en gevoelige...

Dossiers

Honinganalyses

...kers (glucose, fructose, melezitose,…) om vooral startende imkers op basis van de glucose/water-verhouding een indicatie te kunnen geven omtrent de snelheid waarmee de honing zal kristalliseren. Te...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...ok aan methodes om ‘environmental’ DNA (eDNA) rechtstreeks uit het omgevingswater te extraheren binnen het project ZERO-impact. Bedoeling is om op basis van DNA te bepalen welke soorten voorkomen o...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

... hitte bij dieren vermijden door het stalklimaat aan te passen, water te vernevelen via ventilatoren, het voeder aan te passen,… Voorbeelden: EHBKOE, CoolChicks, CoolPigs Droogte en extreme nee...

Onderzoeksprojecten

Waterverbruik in de veehouderij

Filters: Water

Om toekomstige waterschaarste in de veehouderij te voorkomen, moet ingezet worden op waterbesparing en op omschakeling naar alternatieve waterbronnen.

pluimveeloket.be

Drinkwatermedicatie

Drinkwatermedicatie (2014) Medicatie toedienen op het pluimveebedrijf via het drinkwater is een snelle en efficiënte manier om een groot aantal dieren te behandelen. Wel moet rekening gehouden worden ...

pluimveeloket.be

Waterkwaliteit

Normen wateronderzoek bij pluimvee Referentiewaarden biochemie (DGZ) Normen Belplume - Wateronderzoek kippen kalkoenen Normen Belplume - Wateronderzoek overig pluimvee Normen wateronderzoek toelating ...

Onderzoeksprojecten

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Filters: Water

Dit project wil landbouwers efficiënter laten beregenen zodat het beschikbare water zo optimaal mogelijk ingezet wordt.

pluimveeloket.be

Duurzaam watergebruik

Demoproject 'Goed drinkwater, onzichtbaar goud op een veeteeltbedrijf' (2019) Dit demonstratieproject wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en is een samenwe...

rundveeloket.be

Voeder en Water / Drinkwater

Drinkwater Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven: noodzaak of luxe?(DL&V, 2010) Gezien de sterke waterafhankelijkheid van veeteeltbedrijve...

Dossiers

Droogtetolerante teelten

...eer te maken krijgen met droogte tijdens het groeiseizoen. Dit vraagt een systematische aanpak rond water in de landbouw, waarin het gebruik van droogtetolerante gewassen een belangrijke rol speelt...

Dossiers

Bodemgezondheid

Gezonde bodems zijn net zo belangrijk voor het leven op aarde als schone lucht en water. Een gezonde bodem leidt niet alleen tot gezonde en productieve gewassen, het zorgt ook voor tal van bijkomende ...

Dossiers

Bodemerosie

Bij dit type agroforestry volgt een greppel-berm-structuur de lijnen van het landschap. Hierdoor kan water zich gelijkmatiger verspreiden.

Dossiers

Algen: zeewier en microalgen

...ntioxidanten. Hun smakenpallet is bovendien divers en om ze te produceren heb je amper land en zoetwater nodig.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons