Zoekresultaten voor Erwt

Onderzoeksprojecten

lokale teelt van KIkkererwt ontKETenen

Centrale onderzoeksvraag/doelKikkererwten klimmen in populariteit en kennen qua toepassing in de keuken een brede waaier van mogelijkheden, puur of verwerkt. Momenteel is de kostprijs van de lokaal geteelde kikkererwt echter beduidend hoger dan de huidige wereldmarktprijs, en is de lokale teelt van kikkererwten nog niet rendabel.

Onderzoeksprojecten

Kikkererwt : Lokaal Vlaams Eiwit

Centrale onderzoeksvraag/doelKikkererwt is een teelt die momenteel nog niet ingeburgerd is in Vlaanderen. Met het onderzoeksproject Kik-Love start ILVO een verkennend onderzoekstraject rond lokale teelt en verwerking van kikkererwt. Samen met twee pionierlandbouwers evalueren we voor het eerst de teelttechniek.

Onderzoeksprojecten

Een boon voor Leuven

We kiezen daarbij voor mengteelten met gele erwten, veldbonen of lupine, in combinatie met haver. Dit zijn gewassen die hier goed gedijen en efficiënt met water en nutriënten omgaan. We zoeken de nodige tussenschakels om van de primaire grondstof te komen tot een vermarktbaar product en dat in de lokale keten in en rondom Leuven.

Onderzoeksprojecten

Leguminosen - onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem voor humane voeding

Een rotatie van uitsluitend akkerbouwgewassen voor humane voeding in strokenteelt vormt de innovatieve kerngedachte van dit project.OnderzoeksaanpakDe gewassen waarop we focussen zijn drie drooggeoogste peulvruchten: velderwt, veldboon en rode nierboon, aangevuld met drie graangewassen: baktarwe, durumtarwe en brouwgerst.

Onderzoeksprojecten

Extractie van eiwit uit luzerne en klaver ten behoeve van kippen en varkens

In tegenstelling tot andere vlinderbloemigen zoals erwt of soja is er sprake van meerdere snedes per jaar, en is de totale geproduceerde biomassa dus aanzienlijk, tot 20 ton droge stof per ha bij luzerne en tot 15 ton/ha bij rode klaver met een ruw eiwitgehalte tussen 15 en 20 procent.

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

Erwten als dekvrucht Mengsels met een vlinderbloemige component zaait men best in de nazomer, na de oogst van wintergranen of vroege aardappelen. Zaaien na maïs lukt enkel als de weeromstandigheden gunstig zijn. Inzaaien in het voorjaar lukt goed, maar kost 2 sneden in het jaar van installeren.

rundveeloket.be

Andere Ruwvoeders

Andere Ruwvoeders Eiwithoudende gewassen Nuttige links Eiwithoudende gewassen Vlinderbloemigen zaaien in het voorjaar +Luzerne: Effecten van maaifrequentie (ILVO mei 2019) Deel I: Vlinderbloemigen in het voorjaar: Erwten als dekvrucht - In welke mate kan het gebruik van de dekvrucht voedererwt een meerwaardezijn in de installatie van mengsels van vlinderbloemigen

Standaardpagina's

ILVO teeltfiches en teeltgidsen

CichoreiDroogbonenEdamameGoudsbloem: fiche - teeltgidsKikkererwt 2021 / 2020Gras/Klaver - KlaverLinzenLuzerneMiscanthusOliepompoenRubberpaardenbloemSoja 2020 / 2017Sorghum / Graan- / Voeder-Quinoa 2020 / 2017VelderwtTeeltfiche: Vlas

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons