Onderzoeksproject Ketenbreed initiatief voor plantaardig eiwit uit Vlaamse koude serres

Voltooid KIPEI
Serre waar er sla geteeld wordt

Contacteer onze expert

Hilde Muylle

Hilde Muylle

Expert nieuwe plantaardige teelten

Contact

Algemeen kader

Zit er, economisch en technisch, muziek in het verbouwen van eiwitgewassen in tijdelijk lege koude serres, tijdens de zomermaanden? Dat is de centrale onderzoeksvraag. We vertrekken van de vaststelling dat de kropslateelt in koude serres in Vlaanderen in sommige gevallen dermate last heeft met de bodemschimmelziekte Fusarium (een sterke gewasaantaster) tijdens de zomermaanden, dat diverse serreslatelers hun serres dan leeg laten staan. In het KIPEi-project wordt onderzocht of het voor deze telers zowel teelttechnisch mogelijk als economisch interessant is om edamame, kikkererwten of rode nierbonen te zetten.

Onderzoeksaanpak

Via een telersnetwerk worden geïnteresseerde serretelers, zowel gangbaar als biologisch, op weg geholpen met de teelt van diverse eiwitgewassen in hun koude serres. We organiseren samenkomsten en bezoekmomenten om ervaringen te delen en geven praktische adviezen op basis van eigen studie en kosten-batenanalyse. Bovendien ondersteunen we de ketenontwikkeling door verkennende gesprekken te voeren met meerdere afnemers en kanalen. Een inzicht in de kostprijs zal de nodige basis voorzien om de afzetmogelijkheden te concretiseren.

Relevantie/Valorisatie

Dit onderzoek levert misschien een mooie winwin op: In de eiwittransitie zijn voedingsbedrijven op zoek naar bronnen van plantaardige eiwitten. Tegelijkertijd worstelen verschillende kropslatelers met het telen van serresla in de zomer omwille van Fusarium, of zijn serretelers op de uitkijk naar een nieuwe teelt om te diversifiëren. Na het KIPEi-project hebben zich naar verwachting nieuwe lokale partnerschappen gevormd die resulteren in lokale rendabele productie van eiwitgewassen in koude serres.

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkling, Europa investeert in zijn platteland