Workshop Smartfarming workshop en netwerkingevent op Agribex - GEANNULEERD

Inagro workshop SmartFarming

Ben je van plan Agribex te bezoeken en heb je interesse in precisielandbouwtechnieken? Dan mag je dit evenement niet missen. Op 10 december organiseren we in een zaal naast de beurs een infomoment over praktische precisielandbouwtoepassingen met netwerkinglunch. We starten met twee plenaire sessies over on farm praktijktesten bij experimenterende groentetelers. Daarna tonen we hoe preitelers plaatsspecifiek kunnen bemesten. We brengen de verhalen van tien landbouwers die de techniek toepasten. Na de lunch krijg je een gratis toegangsticket en is er mogelijkheid tot een geleid bezoek aan de Agribexbeurs.

Programma

9.30 u
Verwelkoming - moderator Prof. Wouter Saeys (KUL)

10.00u – 11.00u

 • Experimenten met doperwten en uien op veldschaal Lizzie Sagoo en Susie Roques (Adas) - Engelstalige presentatie

  Tijdens het INNO-VEG-project legden we bij landbouwers proeven aan om het effect van verschillende bemestingsproducten (doperwten) en bemestingspercentages (uien) op de verkoopbare opbrengst te testen. De evaluatie van de behandelingen gebeurde via dronebeelden.
 • Onkruid- en ziektedetectie in agrovoeding - Jonathan Van Beek (LVO)

  De projecten Proeftuin Smart Farming 4.0 en Smart Agri Hubs (AI4Agriculture) onderzoeken onkruid- en ziektedetectie in de landbouwpraktijk. In deze presentatie tonen we hoe je bestrijdingsmiddelen kan besparen door detectie van Alternaria in de aardappelteelt en onkruiden in maïs via sensortechnologie op drones en Artificiële Intelligentie.
 • Irrigatieadvies in preiteelt - Anne Waverijn (PCG)

  Met de bodemvochtsensor Teros10 kan je het bodemvochtgehalte op jouw perceel nauwgezet opvolgen. Via het bodemwaterbalansmodel krijg je concreet irrigatieadvies. Zo wordt het mogelijk om de aansturing van druppelirrigatie in prei te verfijnen.

11.00u-12.15u

 • Plaatsspecifieke bemesting in prei via smartfarmingtechnieken (Wikileeks): ervaringen en methodiek - Tim De Cuypere (Inagro)

  Plaatsspecifiek bemesten wordt steeds belangrijker binnen een precisielandbouwcontext. Dit concept werken we in het WikiLeeks-project specifiek uit voor de preiteelt. In deze presentatie wordt toegelicht hoe we de variatie in bodemkwaliteit en gewasontwikkeling, van tien verschillende preipercelen, in kaart brengen en hoe deze informatie vervolgens wordt ingezet om plaatsspecifieke bemestingsadviezen op te stellen.

12.15u – 13.30u

 • Netwerkinglunch en overhandiging beurstickets

13.30u – einde

 • Mogelijkheid tot geleide beursrondgang op Agribex

  We bezoeken enkele technologiepartners en het Departement Landbouw en Visserij zal deze rondgang afsluiten met wat uitleg omtrent de pre-ecoregelingen.

Wie Agribex 2021 wil bezoeken, moet een geldig Covid Safe Ticket kunnen voorleggen.

Dit evenement organiseert Inagro samen met KU Leuven, Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), VITO, Proefcentrum Groenteteelt (PCG) en Proefcentrum voor Groenteteelt (PSKW).