Contactdag Smartfarming infomoment met netwerkinglunch

Preiveld

Op 21 april nodigen we je graag uit voor een infomoment over smartfarming. We verwelkomen vier sprekers die getuigen over hun onderzoek in vollegrondsgroente, samen met telers. Dit type onderzoek is ook wel gekend als on-farm experimentation. Vervolgens bezoeken we op de site van Inagro de innovatieve pilootinstallatie voor prei op dragers. Tot slot is er een netwerkinglunch waar je kan napraten met collega-landbouwers en onderzoekers.

Programma

9.30 u
Onthaal met koffie

PLENAIRE PRESENTATIES

10.00u – 11.45u
Irrigatieadvies in preiteelt - Anne Waverijn (PCG)
Met de bodemvochtsensor Teros10 kan je het bodemvochtgehalte op jouw perceel nauwgezet opvolgen. Via het bodemwaterbalansmodel krijg je concreet irrigatieadvies. Zo wordt het mogelijk om de aansturing van druppelirrigatie in prei te verfijnen.

Onkruid- en ziektedetectie in agrovoeding - Jonathan Van Beek (ILVO)
De projecten Proeftuin Smart Farming 4.0 en Smart Agri Hubs (AI4Agriculture) onderzoeken onkruid- en ziektedetectie in de landbouwpraktijk. In deze presentatie tonen we hoe je bestrijdingsmiddelen kan besparen door detectie van Alternaria in de aardappelteelt en onkruiden in maïs via sensortechnologie op drones en artificiële intelligentie.

Experimenten met doperwten en uien op veldschaal – Lizzie Sagoo en Susie Roques (Adas) - Engelstalige presentatie
Tijdens het INNO-VEG-project legden we bij landbouwers proeven aan om het effect van verschillende bemestingsproducten (doperwten) en bemestingspercentages (uien) op de verkoopbare opbrengst te testen. De evaluatie van de behandelingen gebeurde via dronebeelden.

Plaatsspecifieke bemesting in prei via smartfarmingtechnieken (Wikileeks): ervaringen en methodiek - Tim De Cuypere (Inagro)
Plaatsspecifiek bemesten wordt steeds belangrijker binnen een precisielandbouwcontext. Dit concept werken we in het WikiLeeks-project specifiek uit voor de preiteelt. In deze presentatie wordt toegelicht hoe we de variatie in bodemkwaliteit en gewasontwikkeling, van tien verschillende preipercelen, in kaart brengen en hoe deze informatie vervolgens wordt ingezet om plaatsspecifieke bemestingsadviezen op te stellen.

BEZOEK AAN PILOOTINSTALLATIE PREI OP DRAGERS

11.45u - 12.30u
De teelt van prei, één van de belangrijkste groenten in openlucht in Vlaanderen, wordt geconfronteerd met structurele uitdagingen. De vraag van telers naar een toekomstgericht teeltsysteem klinkt dan ook steeds luider. In samenwerking met REO Veiling startte Inagro enkele jaren geleden met onderzoek naar de mogelijkheden om prei te telen op dragers, uit de grond en in hydrocultuur. Dat onderzoek kwam het voorbije jaar in een stroomversnelling dankzij de opbouw van een professionele pilootinstallatie op de site van Inagro.

LUNCH

12.30u – 14.00u
Geanimeerde netwerkinglunch - om ideeën rond smartfarming in vollegrondsgroente te verzamelen en uit te wisselen.

Gratis deelname. Inschrijven is verplicht.

> Meer info

Download presentaties

Programma

Onthaal met koffie
Plenaire presentaties
Bezoek aan pilootinstallatie prei op dragers
Lunch