Onderzoeksproject Extractie van eiwit uit luzerne en klaver ten behoeve van kippen en varkens

Voltooid LUZEX
Luzerne

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Kunnen we uit de vlinderbloemigen luzerne en rode klaver, beiden groenvoedergewassen waarvan de teeltechniek goed gekend is, het ruw eiwit extraheren, om dat vervolgens in het rantsoen van (biologische) varkens en pluimvee te mengen? Deze vraag beantwoorden we in het project LUZEX. In de veehouderij is er al langer vraag naar meer, lokaal geteeld eiwit in de rantsoenen. Herkauwers (koeien) kunnen de eiwitrijke luzerne en klaver (tot 20% ruw eiwitgehalte) zelf verteerd krijgen. Eénmagigen -varkens en kippen - niet, tenzij er eerst een eiwitextractie gebeurt. De onderzoekers nemen de buitenlandse expertise terzake als basis om zelf voor deze voedergewassen een extractieprotocol op te stellen en te optimaliseren. Dat gebeurt op laboratoriumschaal en op pilootschaal. Luzerne is een relatieve nieuwkomer in de vruchtwisseling van Vlaamse akkerbouw- en groentebedrijven. In tegenstelling tot andere vlinderbloemigen zoals erwt of soja is er sprake van meerdere snedes per jaar, en is de totale geproduceerde biomassa dus aanzienlijk, tot 20 ton droge stof per ha bij luzerne en tot 15 ton/ha bij rode klaver met een ruw eiwitgehalte tussen 15 en 20 procent.

Onderzoeksaanpak

We vertekken van de buitenlandse literatuur en technische ervaringen. We stellen zelf aan de hand van de extractie-apparatuur in de Food Pilot in Melle een extractieprotocol voor eiwit uit luzerne en rode klaver op punt. We testen verschillende technieken, verschillende groeistadia van verse en van ingekuilde luzerne en klaver. Eens dit protocol op punt staat, bepalen we de voederwaarde van dit eiwit voor vleesvarkens en voor kippen. We onderzoeken hoe de techniek op industriële schaal zou kunnen uitgerold worden, en welk businessmodel en welke keten er rond deze lokale eiwitstroom voor voedertoepassingen zou kunnen ontstaan.

Relevantie/Valorisatie

Dit onderzoek kan de Europese landbouw (de veehouderij) op weg helpen naar minder afhankelijkheid van geïmporteerde eiwitbronnen voor veevoeders. De teelt van luzerne en klaver lukt erg goed onder ons klimaat en op onze bodems. Het opbrengstpotentieel (eiwit per ha) is voor deze gewassen tot tweemaal zo hoog als van peulvruchten (soja, erwt, veldboon) geteeld onder dezelfde omstandigheden. De extractietechniek maakt dit eiwit beschikbaar voor éénmagig vee (varkens, kippen), wat een grotere markt zou betekenen. De haalbaarheid van de nieuw te ontwikkelen, regionale luzerne- of klavereiwitketen wordt wellicht een stuk duidelijker door dit project. Behalve het technische extractieprotocol werken de LUZEX-onderzoekers ook al aan een inschatting van de meest aangewezen technologische uitrol van het proces. Verkiest de keten een mobiele installatie of een meer gecentraliseerde aanpak?

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V