Zoekresultaten voor Erosie

Onderzoeksprojecten

GOMEROS - De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Centrale onderzoeksvraag/doelHet Gomeros-project heeft onderzocht hoe de teelten van groenten en maïs kunnen slagen binnen de randvoorwaarden erosie (Pijler I van het GLB), zodat én gewasopbrengst en –kwaliteit behouden blijft, én erosie effectief wordt bestreden.

GOMEROS - De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Nieuws | 24/02/2017

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem in de tussenrug zoveel mogelijk te verruwen om zodoende de infiltratiecapaciteit te verhogen.

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Dit gebeurt door middel van een website, nieuwsbrieven, studiedagen, demonstraties, artikels in de vakpers en het verder uitbreiden van de bestaande Terranimo© tool.Relevantie/ValorisatieDe relevantie van dit onderzoek is groot: Wereldwijd maar ook in Vlaanderen is bodemverdichting naast bodemerosie één van de belangrijkste fysische bodembedreigingen

Activiteiten

Zeewetenschappers vertellen op 3 unieke locaties met zeezicht

Biedt de aanleg van extra natuurlijke buffers een betere bescherming tegen stormvloeden, zeespiegelstijging en kusterosie? Het wetenschappelijk project Coastbusters experimenteert met kokerbouwende wormen, marine flora en schelpdieren voor de aanleg van natuurlijke riffen als bijdrage aan onze kustbescherming. Meer info over de locaties en keuzes

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons