Zoekresultaten voor Erosie

Onderzoeksprojecten

GOMEROS - De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Centrale onderzoeksvraag/doelHet Gomeros-project heeft onderzocht hoe de teelten van groenten en maïs kunnen slagen binnen de randvoorwaarden erosie (Pijler I van het GLB), zodat én gewasopbrengst en –kwaliteit behouden blijft, én erosie effectief wordt bestreden.

GOMEROS - De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Nieuws | 24/02/2017

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem in de tussenrug zoveel mogelijk te verruwen om zodoende de infiltratiecapaciteit te verhogen.

Activiteiten

Zeewetenschappers vertellen op 3 unieke locaties met zeezicht

Biedt de aanleg van extra natuurlijke buffers een betere bescherming tegen stormvloeden, zeespiegelstijging en kusterosie? Het wetenschappelijk project Coastbusters experimenteert met kokerbouwende wormen, marine flora en schelpdieren voor de aanleg van natuurlijke riffen als bijdrage aan onze kustbescherming. Meer info over de locaties en keuzes

Onderzoeksprojecten

Duurzaam gebruik van zand in natuurgebaseerde oplossingen.

We onderzoeken hoe de ecosysteemfuncties die de duinontwikkeling bevorderen en die de belangrijkste ecosysteemdiensten leveren in het kustgebied, namelijk vegetatieontwikkeling, eolisch zandtransport en duinerosie, alsook hun wederzijdse interacties, worden beïnvloed door het aanbrengen van alternatieve zandbronnen.

Onderzoeksprojecten

Grasadvies

kunnen helpen bij de teelt en uitbating van grasklaver.Relevantie/ValorisatieIn vergelijking met de teelt van maïs of éénjarige teelten laat de teelt van grasklaver grote besparingen op minerale N bemesting en gewasbeschermingsmiddelen toe en levert de teelt van grasklaver tal van ecosysteemdiensten op het vlak van organische stof opbouw in de bodem, erosiebestrijding

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons