Onderzoeksproject Van black-box tot slachthaak: Varkens rationeel voederen door het delen van data

Voltooid VARKENSVOEDER
Varkens met voeder

Contacteer onze expert

Sam Millet

Sam Millet

Expert varkensvoeding en zoötechniek

Contact

Algemeen kader

Kunnen varkenshouders meer vat krijgen op de voederkost, en is die kost navenant de kwaliteit (de nutritionele samenstelling) van het voeder? Het hoofddoel is varkenshouders een tool te geven om de waarde van een voeder voor hun bedrijf zo objectief mogelijk te evalueren. Zo is het vervolgens mogelijk om de marktconformiteit te beoordelen, en om voeder met de juiste kwaliteit, passend bij het bedrijfsdoel, te kiezen. In essentie kadert het project dus in economische meerwaarde, concurrentiekracht op de internationale markten en empowerment door kennis voor de primaire producent.

Onderzoeksaanpak

Het project is inmiddels afgelopen: Er is een benchmarkingstool van de voederkostprijs per varken ontwikkeld. Het inzicht in het verband tussen voederkost-voederkwaliteit en slachtkwaliteit is vergroot door het delen en gebruiken van data. Er is een vergelijkingstool opgesteld waarin verschillende voedervoorstellen zowel technisch als financieel op een gestandaardiseerde manier vergeleken worden. ILVO heeft voornamelijk bijdrages geleverd op vlak van nutritionele kwaliteitsschatting op basis van de info op het voederetiket.

Relevantie/Valorisatie

Door het inschatten van de nutritionele samenstelling van geleverde voeders op basis van de info op het voederetiket, in combinatie met de voederkostprijs zijn de deelnemende varkenshouders bewust gemaakt wat de prijs/kwaliteit-verhouding van hun voeder was. Door vervolgens alle gegevens op te nemen in een benchmark heeft de varkenshouder inzicht in zowel de kwaliteit van zijn voeder en in de (faire of minder logische) prijs die hij betaalde voor zijn voeder.
Een tool is blijvend beschikbaar voor de leden van VPOV.

Financiering

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

EU logo plattelandsontwikkeling