Labo-analyses plant, bodem en substraat

Het BELAC-geaccrediteerd fysico-chemisch lab voor minerale bodems, potgrond, bodemverbeteraars en gewassen voert chemische analyses uit op plantenmateriaal, minerale bodems, potgrond en bodemverbeterende middelen.

Het labo is ook erkend door de Vlaamse Overheid voor bodemanalyses in het kader van het mestdecreet.

Rapporten voor bodemanalyses in het kader van het mestdecreet voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De andere rapporten voldoen aan de voorwaarden gesteld in ISO 17025.

Meer details over de toegepast methodes en de prijzen.

Overzicht beschikbare analyses

I. Chemische analyses op minerale bodem (inclusief staalvoorbereiding)
% organische koolstof (OC)
Totale N (Dumas-methode)
% organische koolstof (OC) + totale N (Dumas)
pH-KCl
EC (geleidbaarheid)
P, K, Ca, Mg in ammoniumlactaat-extract
+ extra elementen (Na, Fe, Al, Mn, Si en/of Zn) in ammoniumlactaat-extract
Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro) in bodem of biochar (microgolfdestructie)
Totaal Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) in bodem of biochar (microgolfdestructie)
Totaal macro + zware metalen (zonder Hg, B, S, Co, As, Mo) in bodem of biochar (microgolfdestructie)
Per extra element in extract totaal (B, Hg, S, As, Mo, Si)
heetwaterextraheerbare C en P (HWC/HWP)
CaCl2-extractie en meting P (en K en Mg) in extract
Profielanalyse NO3/NH4 0-30, 30-60, 60-90 zonder staalname
Manuele textuurbepaling (voorstel)
plfa (maat voor totale microbiële biomassa)
II. Plantenanalyse (inclusief staalvoorbereiding)
Vocht (ISO 6496)
Ruwe as
Totale N (Dumas-methode)
Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro) (digiprep)
NDF
ADF
NDF, ADF, ADL (sequentieel)
Ruwe Celstof
Ruw Eiwit
Zetmeel (polarimetrisch)
Wateroplosbare suikers
Totale suikers in cicohorei
In vitro verteerbaarheid op basis van enzymes
Celwandverteerbaarheid
NIRS-analyse op gedroogde en gemalen aangeleverde monsters:
- Vocht (gras/maïs)
- Ruw eiwit (gras/maïs)
- Ruwe celstof (gras/maïs)
- Zetmeel (maïs)
- Wateroplosbare suikers (gras)
- Verteerbaarheid (gras/maïs)
III. Chemische en fysische analyses op substraten, compost en bodemverbeterende middelen (inclusief staalvoorbereiding)
Staalvoorbereiding: drogen 70°C, malen en droge stofbepaling
Drogen met wijnsteenzuur
Droge stofbepaling (enkel DS op 105°C)
Chemische substraatanalyse waterextract: NH4, NO3, SO4, Na, Cl
Chemische substraatanalyse ammoniumacetaatextract: P, K, Ca, Mg, Fe
pH water
EC (geleidbaarheid)
Chemische substraatanalyse: pH, geleidbaarheid, waterextract (NH4, NO3, SO4, Na, Cl) en ammoniumacetaatextract (P, K, Ca, Mg, Fe)
Totale N (Dumas-methode)
Totale/organische C
Totale N en totale/organische C
Organische stof
NDF, ADF, ADL (sequentieel) + berekening cellulose en hemicellulose
Waterextraheerbare koolstof
Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro) (digiprep)
Totaal bovenop macro: Al, Fe (digiprep)
Totaal Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) (digiprep)
Totaal macro-elementen, Fe, Al en zware metalen (digiprep)
Per extra element in extract totaal (Hg, S, As, Mo)
CEC + kationen op complex (zonder voorafgaande spoeling voor zouten)
CEC + kationen op complex (met voorafgaande spoeling voor zouten)
NO3 en NH4 in 1M KCl extract
N-immobilisatiestest (einde in 3-voud)
ammoniumretentie
vochtretentie
Fysische analyse van substraten (10L staal vereist!): Droge bulkdensiteit, poriënvolume, water op vers gewicht, watercapaciteit, lucht- en watervolume, krimp, vochtgehalte, organische stof- en asgehalte. Zuigspanning : -10cm (pF 1), -50cm (pF 1.7), -100 cm (pF 2.0)
Volumegewicht
onzuiverheden>2mm + steentjes>5mm
uitlitering (substraten, CEN-methode) (3 zakken)
Zeeffracties (diverse fractie tussen 0.500 en 40 mm)
Kiemtest (onkruidzaden)
fytotoxiciteit
plfa (maat voor totale microbiële biomassa)
Temperatuur (zelfverhittingstest)
oxitop (excl. OS en DS)
IV. Metingen op extracten
P, K, Ca, Mg, Na, Fe en Al in extract (ICP-OES)
Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) in extract (ICP-OES)
Extra element in extract (B, Hg, S, As, Mo, Si) (ICP-OES)
P, K, Ca, Mg, Na, Fe en Al in extract (ICP-OES) na destructie extract (digiprep)
Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) in extract (ICP-OES) na destructie extract (digiprep)
Macro-elementen + Fe, Al + zware metalen in extract (ICP-OES) na destructie extract (digiprep)
Koolstof in extract (C/N analyzer)
meting extract NO3, Cl, SO4, PO4
pH in extract
EC in extract

Meer details over de toegepast methodes en de prijzen.

Hoe lever je een staal aan?

  • Potgrond: Voor een chemische routine-analyse op potgrond volstaat een staal van 0,5 l. Voor een fysische analyse op potgrond is minimum 10 l staal vereist. Gebruik een gesloten plastiek zak bij het binnenbrengen van de stalen.
  • Bodem: Neem bij het bemonsteren van bodem minstens 15 steken van de bovenste 20-30 cm van de bodem, meng dit materiaal grondig en breng hiervan ongeveer 0,5 kg binnen in een gesloten plastiek zak.
  • Planten: Voor plantenstalen wordt minimaal 50 g gedroogd en gemalen (1 mm zeef) staal gevraagd.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Niet gevonden wat u zocht?

> Terug naar de sector Tuinbouw & sierteelt, Landbouw, Voederproductie, Biologische landbouw of Bio-economie