Labo-analyses plant, bodem en substraat

Het BELAC-geaccrediteerd fysico-chemisch lab voor minerale bodems, potgrond, bodemverbeteraars en gewassen voert chemische analyses uit op plantenmateriaal, minerale bodems, potgrond en bodemverbeterende middelen.

Het labo is ook erkend door de Vlaamse Overheid voor bodemanalyses in het kader van het mestdecreet.

Rapporten voor bodemanalyses in het kader van het mestdecreet voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De andere rapporten voldoen aan de voorwaarden gesteld in ISO 17025.

MatrixParameter
Plant: ruwvoeder en energiegewassenVocht, droge stof, ruwe as, ruw eiwit, stikstof, ruwe celstof, celwandcomponenten, NDF, ADF, ADL.

Bekijk het overzicht.

Plant: maïs

Zetmeel, vocht, droge stof, ruw eiwit, N, ruwe celstof, cellulase organische stof verteerbaarheid, macro-elementen

Bekijk het overzicht.

Plant: gras, gras-klaverVocht, droge stof, ruw eiwit, N, ruwe celstof, cellulase organische stof verteerbaarheid, wateroplosbare suikers, macro-elementen.

Bekijk het overzicht.

Plant: ruwvoederCellulase organische stof verteerbaarheid, celwandverteerbaarheid, wateroplosbare suikers, macro-elementen.

Bekijk het overzicht.

Plant: cichorei

Glucose en fructose, totale suikers, polymerisatiegraad, macro-elementen.

Bekijk het overzicht.

Minerale bodemNitraat-stikstof en ammonium-stikstof, organische koolstof, pH-KCI.

Bekijk het overzicht.

Substraat en compostO.a. droge stof, organische stof, EC, totale N, pH-H20, NO3, NH4. Extra analyses mogelijk bij staal van 10l: o.a. pf-curve, vochtgehalte, organische stofgehalte, zuigspanning.

Bekijk het overzicht.

Hoe lever je een staal aan?

  • Potgrond: Voor een chemische routine-analyse op potgrond volstaat een staal van 0,5 l. Voor een fysische analyse op potgrond is minimum 10 l staal vereist. Gebruik een gesloten plastiek zak bij het binnenbrengen van de stalen.
  • Bodem: Neem bij het bemonsteren van bodem minstens 15 steken van de bovenste 20-30 cm van de bodem, meng dit materiaal grondig en breng hiervan ongeveer 0,5 kg binnen in een gesloten plastiek zak.
  • Planten: Voor plantenstalen wordt minimaal 50 g gedroogd en gemalen (1 mm zeef) staal gevraagd.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

> Terug naar de sector Tuinbouw & sierteelt, Landbouw, Voederproductie, Biologische landbouw of Bio-economie