Sector Voederproductie

Veehouders die eigen voeders produceren en ondernemers in de (meng)voederindustrie vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert.