Projectnieuws Oproep: Welke digitale tools kunnen oplossingen bieden voor wateroverlast en droogte?

23/12/2022

ILVO, Odisee en Ferm voor Agravrouwen lanceren een ideeënbus voor digitale oplossingen die land- en tuinbouwers beter moeten wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast en droogte. Alle suggesties, uitdagingen, bedenkingen en ideeën zijn welkom tegen eindjanuari. Daarna gaat een indrukwekkend multidisciplinair team experten, onderzoekers, IT-ers, IT-studenten met de ideeën aan de slag tijdens een hackaton onder begeleiding van Microsoft. Het initiatief kadert in het nieuwe project Digislim boeren, met financiële steun van het Departement Landbouw en Visserij.

Smartphone met een waterdruppel erop afgebeeld, in grafiek

Data-gedreven oplossingen

In heel wat private en publieke digitale initiatieven wordt vandaag data gegenereerd. Denk maar aan systemen om irrigatie te sturen, kaarten om watervraag en -aanbod beter op elkaar af te stemmen, waarschuwingssystemen voor droogte en overvloedige regen, waterbehandelingstechnieken of advies- en beslissingstools.

Het gebruik van deze data beperkt zich momenteel echter vaak tot elk afzonderlijk initiatief. En de vruchten van die digitalisatie komen nog te weinig bij de eerste schakel in de productieketen terecht: de land- en tuinbouwers. De partners van Digislim Boeren stellen hun expertise op vlak van data-integratie en hun netwerk binnen zowel de land- en tuinbouw als de IT-wereld ter beschikking om hier verandering in te brengen. Ideeënbussen, workshops en gerichte hackatons moeten digitale tools opleveren waar de land- en tuinbouwer werkelijk iets mee is.

Doe mee!

Ben je een landbouwer en heb je een idee over hoe de waterproblematiek beter aangepakt kan worden? Ben je onderzoeker of beleidsmaker bezig met de thematiek? Of ben je een geëngageerd burger en werk je graag mee aan creatieve oplossingen?

Dan zijn de partners van Digislim Boeren op zoek naar jouw ideeën: Welke combinatie van beschikbare sensoren, data of tools zouden de land- en tuinbouwsector verder kunnen helpen in de strijd tegen wateroverlast en droogte? En waarover verzamel je vandaag te veel gegevens op papier om nadien over te typen in allerhande tools?

Uit alle ideeën worden enkele gekozen waarmee enthousiaste teams IT-professionals en domeinexperten aan de slag gaan. Tijdens een hackathon werken zij gericht naar de digitale uitwerking van jullie creatieve en hands-on oplossingen. Dus wie weet komt jouw idee echt tot leven.

Meer info: Digislim boeren

Flow van het project digislim boeren met de logo's van de partners

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant