Zoekresultaten voor Systeemdenken

Dossiers

Systeemdenken

Systeemdenken: wat is het en hoe kunnen we dit gebruiken in ons onderzoek? Waarom systeemdenken? De actoren van het huidige voedingssysteem werken in een zeer complexe realiteit.

Systeemdenken

llaebio.be

Systeemaanpak

Systeemdenken wil een overzicht van het geheel behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke elementen. Weplaatsen een landbouwprobleem in zijnruimere context, waardoor we kunnen nagaan in hoeverre het probleem bepaald wordt door het systeem waar het deel van uitmaakt, of door de context/grotere systemen.

Standaardpagina's

Hoe werken we?

Multidisciplinariteit en systeemdenken als troeven Een belangrijke troef van ILVO is de holistische manier waarop vraagstukken rond landbouw en klimaat benaderd worden. Dat laat toe om de complexe samenhang tussen mitigatie, adaptatie en algemene duurzaamheid mee te nemen in landbouw en klimaatonderzoek.

Standaardpagina's

Missie, visie en waarden

De organisatie hanteert hierbij een strategie waarin systeemdenken, integratie van stielkennis met nieuwe technologie, co-creatie en vijf organisatorische waarden centraal staan. De Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) vormen het kompas waarmee ILVO zijn eigen werking en het onderzoek richting geeft.

Dossiers

Water in de landbouw

De focus ligt op structurele oplossingen, met aandacht voor systeemdenken.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons