Onderzoeksproject Hefbomen voor biologische en duurzame voedselsystemen

Voltooid FOODLEVERS
Cichorei

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Er bestaan hier en daar al kleinschalige innovatieve, biologische en duurzame voedselsystemen. De vraag in het project FOODLEVERS is welke mogelijkheden er zijn om deze verder te ontwikkelen en op te schalen. Waar zit in zulke systemen precies het efficiënter gebruik van schaarse hulpbronnen? Waar zitten de inefficiënties? Welke besluitvormingsprocessen leidden tot de configuratie of schaal van het voedselsysteem? Wat maakt dat de configuratie werkt? Wat biedt precies de kans op succesvolle opschaling? Een transitie naar meer duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De hoe-te-bevorderen-vraag is in dit project aan de orde.

Onderzoeksaanpak

Om de potentiële hefboom in innovatieve voedselsystemen te onderzoeken neemt FOODLEVERS een systeemstandpunt in, met aandacht voor producten, productietechnologieën, marketingpraktijken en actoren. We maken gebruik van een zogenaamd re-connect, re-structure, re-think kader. Daarin conceptualiseren we het gedrag van actoren en de structuur van voedselsystemen in de richting van duurzaamheid op holistische wijze. Het herverbinden slaat op mensen en natuur, om duurzaam gedrag te stimuleren en tegelijkertijd de terugkoppeling te verkorten en het welzijn te verbeteren. Het herstructureren slaat op institutionele dynamieken die een gunstig klimaat voor duurzaamheid kunnen creëren. Het her-denken focust op kennis creëeren, gebruiken, delen en valideren.

Relevantie/Valorisatie

Uit de analyse van innovatieve biologische voedselsystemen en uit de simulaties verwachten we succesvolle praktijkprocessen te halen, die vanuit meerdere perspectieven zijn geïdentificeerd. Die processen verhogen de kans op het efficiënt gebruik van hulpbronnen en verminderen de trade-offs tussen de productie- en distributiefasen. We verkrijgen een lijst met helder geformuleerde hefbomen die voedselsystemen succesvol kunnen verbinden, structureren en herdenken.