Onderzoeksproject Naar duurzame en veerkrachtige landbouwsystemen in Europa

Voltooid SUREFARM
bodem plantje

Contacteer onze expert

Algemeen kader

In SURE-Farm wordt de veerkracht van landbouwbedrijven en -systemen in 11 case-studies bestudeerd met als doel inzichten te bieden die de veerkracht van deze landbouwsystemen kan verbeteren. De Europese landbouwsector wordt geconfronteerd met heel wat economische, ecologische en sociale uitdagingen, die sterk variëren tussen regio’s en de landbouwsystemen, en die dus een aangepaste respons vragen. In sommige gevallen volstaat het om op technische wijze de negatieve impacten te beheersen. Soms dringen zich meer ingrijpende wijzigingen op, waarbij het landbouwsysteem zelf moet gaan reoriënteren. De mate waarin een landbouwsysteem in staat is de juiste respons te bieden, wordt ook wel veerkracht van systeem genoemd.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoeksconsortium bestaat uit 16 partners verspreid over 13 Europese landen. De onderzoekers zetten een heel diverse set aan methodes in, om veerkrachtverbeterende strategieën en - regelgevingen van Europese landbouwsystemen te ontdekken en beschrijven. Naast het kwantitatieve modelleren van de impactstrategieën en regelgeving gebruiken ze ook kwalitatieve cocreatieve methodes met de stakeholders. Er zijn 11 case-studies verspreid over Europa, om telkens in een lokale context en op specifieke uitdagingen te studeren. Voor Vlaanderen aat het over de intensieve melkveehouderij.

Relevantie/Valorisatie

We verwachten een heldere kijk te krijgen op de factoren die zowel de veerkracht van de huidige landbouwsystemen als die van toekomstige EU-landbouwsystemen bepalen. Er worden uitgebreide scenario's van uitdagingen voor de landbouwsector ontwikkeld, mt daarbij een inschatting van de impact. Effectieve en bruikbare strategieën en beslissingsondersteunende tools liggen op het einde van dit project op de tafel van de sector. Een focus van SURE-farm is ten slotte ook de kwestie om de landbouwsector aantrekkelijker te maken voor nieuwkomers en voor toekomstige generaties.