Persbericht Lancering boek Tot de bodem: ILVO hoopt op grondig maatschappelijk debat

16/01/2023
Cover Tot de bodem

Vandaag verschijnt het boek ‘Tot de bodem: de toekomst van de landbouw in Vlaanderen’ onder redactie van historica Maïka De Keyzer, uitgegeven door Universitaire Pers Leuven. Met welke uitdagingen wordt de landbouw geconfronteerd en hoe kan de sector verder evolueren naar een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst? Op die centrale vraag tracht de publicatie een aanzet van antwoord te formuleren en mee het maatschappelijk debat te structureren. ILVO werkte mee aan het boek met bijdrages in de hoofdstukken over biodiversiteit, water en inspraak.

In 12 hoofdstukken en bijdragen van maar liefst 27 experten worden uitdagingen, kansen en mogelijke toekomstmodellen voor de Vlaamse landbouw geformuleerd. Verschillende van de 27 auteurs zijn verbonden aan ILVO, het onafhankelijk kenniscentrum voor landbouw, voeding en visserij van de Vlaamse overheid. ILVO-onderzoekers Frederik Gerits, Lies Messely, Bert Reubens, Sarah Garré, Jeroen De Waegemaeker en Maarten Crivits schreven mee aan de hoofdstukken over biodiversiteit, water en inspraak in landbouwbeleid.

In onze bijdragen aan het boek ‘Tot de Bodem’ delen we onze wetenschappelijke kennis en voeden zo mee het maatschappelijk debat over de toekomst van landbouw in Vlaanderen. Vanuit ILVO waarderen we de actieve interesse van alle auteurs in de sector en het initiatief van editor Maïka De Keyzer om verschillende stemmen aan het woord te laten.
Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO

Inspraak en betrokkenheid van landbouwers is noodzaak

ILVO heeft de opdracht mee te werken aan verduurzaming van de landbouw in Vlaanderen en voert vanuit verschillende disciplines wetenschappelijk onderzoek naar de inbedding van de sector in de maatschappij. ILVO hanteert hierbij een strategie waarbij systeemdenken, integratie van stielkennis en innovatieve werkmethodes en technologieën centraal staan.

Samenwerking en dialoog met landbouwers is voor ILVO cruciaal. Wij betrekken landbouwers niet alleen bij praktijkgericht onderzoek, ook in het maatschappelijk debat is het noodzakelijk dat landbouwers een duidelijke stem krijgen en zonder vooroordelen gehoord kunnen worden. Het debat dient dus tot én vanuit de bodem gevoerd. Alleen door gedragenheid, betrokkenheid en respect is duurzame verandering mogelijk.
Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO

Naar aanleiding van het 90-jarig bestaan organiseerde ILVO in september 2022 een vierdaags kennisfestival. Ook daarin was plaats voor dialoog en debat. De studiedag ‘Farmers of the Future’ sloot af met een interessant gesprek tussen de aanwezige boeren, (voedsel)bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers. Herlees het verslag “De boerenstiel? Veel opties voor de toekomst”.

Vragen?

Contacteer ons