Onderzoeksproject Benutten van het potentieel van 'Gene editing' in kader van een duurzame bio-economie.

In uitvoering GENEBECON
aardappel en micro-alg

Contacteer onze expert

Algemeen kader

GeneBEcon gaat kritisch op zoek naar de meer- en minwaarden van de Nieuwe Genomische Technieken (zoals Crispr/Cas), en vooral van hun de toepassingen, wanneer de gehele productieketen wordt beschouwd: van lab naar veld, tot en met de industriële verwerking, vermarkting en consumptie (door dier of mens). Wat zijn de gevolgen voor mens en omgeving van NGT en NGT-ontwikkelde producten? New Genomic Techniques (NGTs) worden, door hun grote precisie en door de inmiddels brede kennisbasis inzake het plantengenoom, beschouwd als veelbelovend voor wie werkt rond een energie-efficiënte, low-input en minder-belanstende landbouw en/of aan een duurzamere industriële verwerking van grondstoffen. NGTs worden anno 2023 in Europa niet ten volle benut, door onzekerheden en uitdagingen inzake wetgeving, traceerbaarheid en sociale impact. Het project GeneBEcon werkt op twee cases, aardappel en micro-algen, om helder te kunnen evalueren welke voordelen en/of risico's er opduiken.

Onderzoeksaanpak

GeneBEcon gebruikt de methodiek van het systeemdenken om twee productiesystemen, dat van aardappel en dat van microalgen, volledig in kaart te brengen. Alle elementen van de productieketens en de positieve en negatieve feedback loops van de systemen worden geïndentificeerd. We brengen vijf mogelijke opties voor regelgeving binnen in de systeemdenkoefening om de economische impact en de risico's in te schatten. We voeren twee technische case studies uit waarbij we onderbouwde antwoorden bieden op de vragen die uit het systeemdenken naar voor komen. Bij aardappel wordt CRISPR/Cas ingezet in een poging om ziekteresistentie te verbeteren en een hoger zetmeelgehalte te bekomen voor nuttige industriële toepassingen. Bij microalgen plannen we de CRISPR/Cas toepassing om de productie aan mycosporine aminozuren (MAAs) te verhogen. Dit zijn hoogwaardige componenten die kunnen gebruikt worden als UV blokker. Na de extractie van die MAAs evalueren we de reststroom van de algen als element in kippenvoer.

Relevantie/Valorisatie

Dit project draagt bij tot de objectivering van het potentieel van NGTs voor biogebaseerde producten. GeneBEcon steunt op een multi-sectorieel consortium dat alle relevante stakeholders verenigt. Een grondige analyse van de maatschappelijke doelstellingen i.c. regelgeving, de economische impact, de sociale percepties en engagementen, samen met de R&I doelstellingen i.c. de technische vooruitgang, en mogelijkheden en beperkingen van NGTs levert naar verwachting een helderder en breder inzicht bij de stakeholders, qua voordelen en risico's van NGTs en NGT-afgeleide producten. Mogelijk kunnen NGT's zo op termijn beter (en veilig) benut worden in de brede bioeconomie.

Financiering

EU Horizon Europe