Video Joris Relaes pleit voor 5G als leidraad voor Landbouw en Voeding

23/10/2020

ILVO-administrateur-generaal Joris Relaes presenteert bij de Vlaamse Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid zijn visie op ons agro-voedingssysteem post-corona. Daarbij kaart hij enkele van de huidige uitdagingen en problematieken in de landbouw- en voedingswereld aan, waarbij hij vooral pleit voor nuance in de debatten, en spreekt hij zijn lof uit over het ambitieniveau van de Europese Farm to Fork strategie.

Hij is ervan overtuigd dat we onze bedrijven zélf met deze ambities aan de slag kunnen en moeten laten gaan, binnen een basis van faire handelsverdragen en een gelijk speelveld.

5G voor Landbouw en Voeding

Als leidraad voor die weg naar oplossingen, introduceert Relaes de “5G voor Landbouw en Voeding”, 5 gezondheden die als focus moeten dienen: gezonde productie, gezonde verwerking, gezonde socio-economische relaties, gezonde consumpties en gezonde omgeving. In plaats van tijd verliezen met discussies over het ideaalbeeld van de landbouw in 2050, moeten we gewoon doén, mét respect voor de mensen op het terrein.”

Bekijk video op YouTube

Bekijk hier de presentatie over 'Het agrovoedingssysteem POST corona?'

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Video 31/12/2019

SDG werking op ILVO

twee ILVO onderzoekers op het veld, met hun handen in de aarde. ze nemen een bodemstaal.
ILVO werkt als onderzoeksinstituut met de SDG’s van de Verenigde Naties.
In de media 07/02/2019

Als sector werken aan het klimaat

Nieuwsartikel met Joris Relaes in de serre
Landbouw is zowel een deel van de oorzaak als een deel van de oplossing van klimaatproblemen. De visie van ILVO is te lezen in het artikel van Boer en Tuinder.