Zoekresultaten voor Participatie

Activiteiten

Studiedag 'Traditionele rassen, nieuwe kansen' - opgelet: UITGESTELD

door Lien Vrijders, o.a. docente Landwijzer en partner binnen Vitale Rassen 14u00 ‘Living Labs, agro-ecologie en biologische landbouw stelt zijn model voor en wat het zou kunnen betekenen voor een constructieve stap in de participatieve plantenveredeling’ door Ir.

Onderzoeksprojecten

AGROMIX: efficiëntie en weerbaarheid van gemengde landbouwsystemen en agroforestry

Centrale onderzoeksvraag/doelHet doel van het AGROMIX-project is om participatief onderzoek uit te voeren om de transitie naar meer veerkrachtige en efficiënte landbouwpraktijken in Europa te bevorderen. AGROMIX mikt op praktische agro-ecologische oplossingen voor landbouw, landbeheer en aanverwante waardeketens.

Onderzoeksprojecten

Routeplanner Melkvee 2.0: een succesvolle strategische beslissingstool vraagt om opschaling

We schalen de bestaande Routeplanner Melkvee dus op en maken hem ook complementair met andere bestaande tools.OnderzoeksaanpakDe onderzoekers vertrekken opnieuw van de succesvolle participatieve aanpak uit de bestaande Routeplanner ervaringen. Tijdens de ontwikkeling wordt de ‘Routeplanner Melkvee 2.0’ continu afgetoetst met de sector.

Onderzoeksprojecten

Klimaatneutrale bedrijven dankzij koolstofopslag in boslandbouw

Hierbij worden op participatieve wijze nieuwe verdienmodellen voor de landbouw verkend met aandacht voor klimaat, bodem en biodiversiteit. De onderzoekers nemen de hier proefondervindelijk vastgestelde mogelijkheid om aan C-opslag te doen middels agroforestry op in het zogenaamde Treecological platform.

Onderzoeksprojecten

Herdenken van beslissingssystemen over antibiotica in dierlijke productie

Deze fase vloeit over in een oplossingen-fase, waarin op zeer participatieve wijze, gebruik makend van living labs, oplossingen worden uitgewerkt en op kleine schaal worden geïmplementeerd en getest. In de laatste fase onderzoeken we de ruime impact van deze oplossingen, en worden er roadmaps opgesteld om tot implementatie te komen.

Onderzoeksprojecten

Poultry and Pig Low-input and Organic production systems’ Welfare

Die worden ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt.OnderzoeksaanpakDe projectpartners kiezen voor een multi-actor participatie-aanpak. Eerst worden de barrières en verwachtingen voor vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn van alle belanghebbende partijen in kaart gebracht. Vervolgens worden nieuwe strategieën ontwikkeld.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons