Onderzoeksproject Internet of Food and Farm 2020

Voltooid IOF2020
Logo IOF

Contacteer onze expert

Jürgen Vangeyte

Jürgen Vangeyte

Wetenschappelijk directeur ILVO

Contact

Algemeen kader

Internet of Food and Farm 2020, kortweg IoF2020 was een 4 jaar durend Horizon2020 project met meer dan 120 partners in 22 landen. Voor dit onderzoeksproject reserveerde Europa 30 miljoen € om de duurzaamheid en productiviteit van de agrofoodsector te verbeteren. Concreet werden 33 cases opgezet in 5 sectoren (akkerbouw, melkvee, fruit, groenten, vlees), waarvan 14 via een open call halverwege het project werden aangetrokken. ILVO was één van de IoF2020 lead-partners én realiseerde een case omtrent het traceren van koeien in natuurgebieden i.s.m. Sensolus (BE) en Inagro (BE), en een case omtrent de optimalisatie van management in de vleesvarkenssector i.s.m. Evonik Porphyrio (BE), Vion Food Group (NL), ZLTO (NL) en Links Foundation (IT). Door deze prestigieuze ILVO deelname wordt ook in de regio Vlaanderen de transformatie van landbouw en voeding naar slimme netwerken van geconnecteerde objecten ingezet. In IoF2020 vertrekt men van de vaststelling dat de Europese landbouw nu wel al heel wat geïsoleerde digitale machines en sensoren ziet verschijnen, maar dat er grotere netwerken en data-uitwisselingen tussen die systemen (smart networks) aan de orde zijn, wil men nieuwe meerwaarde creëren.

Onderzoeksaanpak

Het komt erop neer dat ILVO reeds gevalideerde technologie helpt omvormen of opschalen om ze dichter bij een feitelijke marktintroductie in de voedings- en landbouwsector te brengen. Dat gebeurde participatief en lerend, in pioniersgroepen rond één toepassing of case. Een use case-groep bevatte een onderzoekscentrum, technologieproducenten en kritische experimenterende eindgebruikers uit de agrovoedingssector. In één case werkten we rond de meerwaarde van data en het samenbrengen van data op een varkensbedrijf, voor onder andere automatische detectie van problemen in de hokken, het genereren van inzichten in slachthuisgegevens en het ondersteunen van een andere use case rond traceerbaarheid. In de tweede use case werd een GPS tracker voor koeien ontwikkeld. Deze kan voor koeien of ander vee in natuurgebieden gebruikt worden om individuele dieren op te sporen en hun gedrag in kaart te brengen. Als leidend partner in IoF2020 coördineerde ILVO bovendien samen met Biosense (Servië) het werkpakket dat alle ‘use cases’ omvat.

Relevantie/Valorisatie

Als resultaat van het IoF2020 project werden slimme netwerken van geconnecteerde objecten, welke vanop afstand kunnen geïdentificeerd, gemonitord en gecontroleerd worden, op grote schaal toegepast en gevalideerd in real-life omstandigheden binnen de agrofoodketen. Internet of Things (IoT) kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de duurzaamheid en kwaliteit van vleesproductie te optimaliseren, met volledige transparantie en traceerbaarheid. Een ander voorbeeld is in de aardappelteelt, waar IoT sensoren ervoor kunnen zorgen dat de staat van de bodem, het gewas en het klimaat continu kunnen opgemeten worden en zo leiden tot betere voorspellingen en managementbeslissingen. De 33 use cases hebben geleid tot nieuwe inzichten, talloze nieuwe producten en services die intussen op de markt zijn of binnenkort komen. Je kan ze vinden op www.iof2020.eu.

Er is veel werk verzet om innovatieve IoT technologieën uit te werken die uitdagingen of behoeften van agrifood bedrijven oplossen, samen met de noden van de hele keten en de consumenten. Daarnaast is ook de impact van IoT bekeken op de sector, op technisch, bedrijfseconomisch, ethisch en duurzaamheidsvlak. Het project heeft zo resultaten gegenereerd die de manier waarop voedsel wordt geproduceerd in Europa, van het veld tot op het bord, veranderen en die bijdraagt tot de competitiviteit en excellentie van Europa op dit vlak.

Financiering

EU Horizon2020
Wageningen UR